CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Geastrum pouzarii

Taxon - Names

species

Geastrum pouzarii V.J. Staněk

 Scientific names
Geastrum pouzarii V.J. Staněk 1954
- valid name (as Geastrum pouzarii V. J. Staněk) [1]
- valid name [2] [3] [4]
Geastrum campestre var. pouzarii (V.J. Staněk) Calonge
Geastrum pedicellatum var. pouzarii (V.J. Staněk) Dörfelt
CZ Czech
hvězdovka Pouzarova
- primary name for Geastrum pouzarii V. J. Staněk [1]
- primary name for Geastrum pouzarii V.J. Staněk [2]
SK Slovak
hviezdovka Pouzarova

Links and literature

[1] CZ Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky, Příroda, Praha, 24: 1-282. [as Geastrum pouzarii V. J. Staněk]
Data retrieved on: 4 August 2012
[2] CZ Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 624pp [as Geastrum pouzarii V.J. Staněk]
Data retrieved on: 11 May 2013
[4] CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018, Česká vědecká společnost pro mykologii [as Geastrum pouzarii V.J. Staněk]
Data retrieved on: 16 September 2019

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.