CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Mormyrops microstoma

Taxon - Names

species

Mormyrops microstoma Boulenger, 1898

 Scientific names
Mormyrops microstoma Boulenger, 1898
- valid name [1] [2] [3]
Oxyrhynchus microstoma (Boulenger, 1898)
CZ Czech
rypoun drobnoústý
- primary name for Mormyrops microstoma Boulenger, 1898 [3]

Links and literature

[1] CZ AQUATAB. World Wide Web electronic publication [species/16751]

Plíštil J. (Ed.) (2009): AQUATAB. World Wide Web electronic publication [http://aquatab.net] [as Mormyrops microstoma Boulenger, 1898]
Data retrieved on: 17 January 2010
[2] EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [182270]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Mormyrops microstoma Boulenger, 1898]
Data retrieved on: 3 August 2018
[3] CZ Hanel L., Novák J. (2001): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces), 2. Nozdratí (Sarcopterygii), paprskoploutví (Actinopterygii) /mnohoploutví (Polypteriformes) – bezostní (Clupeiformes), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 64 pp. [as Mormyrops microstoma Boulenger, 1898]
Data retrieved on: 5 June 2013

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.