CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Marcusenius livingstonii

Taxon - Names

species

Marcusenius livingstonii (Boulenger, 1899)

 Scientific names
Marcusenius livingstonii (Boulenger, 1899)
- valid name [1] [2] [3]
Gnathonemus livingstonii Boulenger, 1899
CZ Czech
rypoun Livingstonův
- primary name for Marcusenius livingstonii (Boulenger, 1899) [3]

Links and literature

[1] CZ AQUATAB. World Wide Web electronic publication [species/15873]

Plíštil J. (Ed.) (2009): AQUATAB. World Wide Web electronic publication [http://aquatab.net] [as Marcusenius livingstonii (Boulenger, 1899)]
Data retrieved on: 17 January 2010
[2] EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [60447]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Marcusenius livingstonii (Boulenger, 1899)]
Data retrieved on: 3 August 2018
[3] CZ Hanel L., Novák J. (2001): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces), 2. Nozdratí (Sarcopterygii), paprskoploutví (Actinopterygii) /mnohoploutví (Polypteriformes) – bezostní (Clupeiformes), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 64 pp. [as Marcusenius livingstonii (Boulenger, 1899)]
Data retrieved on: 5 June 2013

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.