CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Rhinobatos irvinei

Taxon - Names

species

Rhinobatos irvinei (Norman, 1931)

 Scientific names
Rhinobatos irvinei (Norman, 1931)
- valid name (as Rhinobatos irvinei Norman, 1931) [1] [2]
- valid name [3] [4] [5]
Rhinobatus irvinei Norman, 1931
CZ Czech
pilohřbet ghanský
- primary name for Rhinobatos irvinei (Norman, 1931) [3]
pilohřbet Irvinův
- additional name for Rhinobatos irvinei [4]
- data source [8]
rejnokovec Irvineův
- additional name for Rhinobatos irvinei [5]
addenda k 1. dílu v 3. dílu

Links and literature

[1] CZ AQUATAB. World Wide Web electronic publication [species/23307]

Plíštil J. (Ed.) (2009): AQUATAB. World Wide Web electronic publication [http://aquatab.net] [as Rhinobatos irvinei Norman, 1931]
Data retrieved on: 17 January 2010
[2] EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [161409]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Rhinobatos irvinei Norman, 1931]
Data retrieved on: 3 August 2018
[3] CZ Hanel L., Novák J. (2001): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces), 1. Sliznatky (Myxini), mihule (Cephalaspidomorphi), paryby (Chondrichthyes), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 53 pp. [as Rhinobatos irvinei (Norman, 1931)]
Data retrieved on: 2 June 2013
[4] CZ Hanel L., Novák J. (2001): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces), 2. Nozdratí (Sarcopterygii), paprskoploutví (Actinopterygii) /mnohoploutví (Polypteriformes) – bezostní (Clupeiformes), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 64 pp. [as Rhinobatos irvinei]
Data retrieved on: 5 June 2013
[5] CZ Hanel L., Novák J. (2002): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces), 3. Paprskoploutví (Actinopterygii), kostnatí (Neopterygii) – máloústí (Gonorynchiformes), máloostní (Cypriniformes), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 120 pp. [as Rhinobatos irvinei]
Data retrieved on: 6 June 2013
[8] aquatab.net

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.