CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Callorhinchus capensis

Taxon - Names

species

Callorhinchus capensis (Duméril, 1865)

 Scientific names
Callorhinchus capensis (Duméril, 1865)
- valid name (as Callorhinchus capensis Duméril, 1865) [1] [2]
Callorhynchus capensis Duméril, 1865
- valid name [4] [5]
Callorynchus capensis (Duméril, 1865)
CZ Czech
chimérovka kapská
- primary name for Callorhynchus capensis Duméril, 1865 [4]
jihoafrická sloní ryba
- additional name for Callorhynchus capensis [5]
addenda k 1. dílu v 3. dílu
PL Polish
hakonos przylądkowy

Links and literature

[1] CZ AQUATAB. World Wide Web electronic publication [species/28321]

Plíštil J. (Ed.) (2009): AQUATAB. World Wide Web electronic publication [http://aquatab.net] [as Callorhinchus capensis Duméril, 1865]
Data retrieved on: 17 January 2010
[2] EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [60138]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Callorhinchus capensis Duméril, 1865]
Data retrieved on: 3 August 2018
[4] CZ Hanel L., Novák J. (2001): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces), 1. Sliznatky (Myxini), mihule (Cephalaspidomorphi), paryby (Chondrichthyes), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 53 pp. [as Callorhynchus capensis Duméril, 1865]
Data retrieved on: 2 June 2013
[5] CZ Hanel L., Novák J. (2002): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces), 3. Paprskoploutví (Actinopterygii), kostnatí (Neopterygii) – máloústí (Gonorynchiformes), máloostní (Cypriniformes), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 120 pp. [as Callorhynchus capensis]
Data retrieved on: 6 June 2013

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.