CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Ophidion rochei

Taxon - Names

species

Ophidion rochei Müller, 1845

 Scientific names
Ophidion rochei Müller, 1845
- valid name [1] [2] [3]
Ophidion broussoneti Müller, 1845
HR Croatian
huj mačinac
CZ Czech
hruj Rocheova
- primary name for Ophidion rochei Müller, 1845 [3]
- data source [6]
hruj obecná
- data source [7]

Links and literature

[1] CZ AQUATAB. World Wide Web electronic publication [species/18556]

Plíštil J. (Ed.) (2009): AQUATAB. World Wide Web electronic publication [http://aquatab.net] [as Ophidion rochei Müller, 1845]
Data retrieved on: 17 January 2010
[2] EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [194847]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Ophidion rochei Müller, 1845]
Data retrieved on: 2 August 2018
[3] CZ Hanel L., Novák J. (2007): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces), 5. Paprskoploutví (Actinopterygii), kostnatí (Neopterygii) - stříbrnicotvární (Argentiniformes), ďasové (Lophiiformes), Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 91 str. [as Ophidion rochei Müller, 1845]
Data retrieved on: 16 November 2013
[6] aquatab.net
[7] Svět zvířat 8., Ryby 1., -L.Hanel, Albatros, 1998

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.