CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Myxomphalia maura

Taxon - Names

species

Myxomphalia maura (Fr.) Hora

 Scientific names
Myxomphalia maura (Fr.) Hora
- valid name [1] [2] [3]
Agaricus maurus Fr. 1821
Fayodia maura (Fr.) Singer 1936
Hemimycena maura (Fr.) Singer 1938
Mycena maura (Fr.) Kühner 1935
Omphalia maura (Fr.) Gillet 1874
Omphalina maura (Fr.) Quél. 1886
CZ Czech
kalichovka spáleništní
- primary name for Myxomphalia maura (Fr.) Hora [1]
kalichovka uhelná
kalichovka uhlová
- additional name for Myxomphalia maura (Fr.) Hora [1]
trhanka spáleništní
PL Polish
śluzopępka węglolubna
SK Slovak
uhľovka lúčovitá

Links and literature

[1] CZ Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 624pp [as Myxomphalia maura (Fr.) Hora]
Data retrieved on: 11 May 2013
[3] CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018, Česká vědecká společnost pro mykologii [as Myxomphalia maura (Fr.) Hora]
Data retrieved on: 16 September 2019

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.