CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Pseudomerulius aureus

Taxon - Names

species

Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich

 Scientific names
Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich
- valid name [1] [2] [3]
Merulius aureus Fr. 1815
Merulius croceus (Pers.) Duby 1830
Merulius vastator Fr. 1821
Plicatura aurea (Fr.) Parmasto 1967
Serpula aurea (Fr.) P. Karst. 1885
Xylomyzon croceum Pers. 1825
Xylomyzon solare Pers. 1825
CZ Czech
dřevomorka zlatá
- primary name for Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich [1]
NL Dutch
Gulden plooivlies
PL Polish
stroczniczek złotawy
stroczek złoty
- data source [10]
SK Slovak
vrásnička zlatistá

Links and literature

[1] CZ Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 624pp [as Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich]
Data retrieved on: 11 May 2013
[3] CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018, Česká vědecká společnost pro mykologii [as Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich]
Data retrieved on: 16 September 2019
[10] Grzyby Polski/Fungi of Poland

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.