CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Coprinopsis lagopus - Hare'sfoot Inkcap

Taxon - Names

species

Hare'sfoot Inkcap
Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

 Scientific names
Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
- valid name (as Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead et al.) [1]
- valid name [2] [3]
Agaricus lagopus Quél.
Coprinus lagopus (Fr.) Fr. 1838
Coprinus lagopus f. lagopus
Coprinus lagopus f. macrospermus Romagn. 1945
HR Croatian
zečija šapa #
CZ Czech
hnojník zaječí
- primary name for Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead et al. [1]
hnojník chlupatonohý
EN English
Hare'sfoot Inkcap
SK Slovak
hnojník chlpatohlúbikový

Links and literature

[1] CZ Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 624pp [as Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead et al.]
Data retrieved on: 11 May 2013
[2] CZ Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP) [76738]

Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP) [http://portal.nature.cz] [as Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo]
Data retrieved on: 9 January 2014
[3] CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018, Česká vědecká společnost pro mykologii [as Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo]
Data retrieved on: 16 September 2019

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.Explanations

# folk vernacular name