CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Coprinopsis cinerea

Taxon - Names

species

Coprinopsis cinerea (Schaeff.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

 Scientific names
Coprinopsis cinerea (Schaeff.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
- valid name (as Coprinopsis cinerea (Schaeff.) Redhead et al.) [1]
- valid name [2] [3]
Agaricus cinereus Schaeff.
Agaricus macrorhizus Pers. 1801
Coprinus cinereus (Schaeff.) Gray
Coprinus fimetarius var. cinereus
Coprinus fimetarius var. macrorhizus (Pers.) Sacc. 1887
Coprinus macrorhizus
CZ Czech
hnojník mrvní
- primary name for Coprinopsis cinerea (Schaeff.) Redhead et al. [1]
hnojník mrvový
hnojník šedý
SK Slovak
hnojník mrvový

Links and literature

[1] CZ Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 624pp [as Coprinopsis cinerea (Schaeff.) Redhead et al.]
Data retrieved on: 11 May 2013
[2] CZ Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP) [76719]

Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP) [http://portal.nature.cz] [as Coprinopsis cinerea (Schaeff.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo]
Data retrieved on: 9 January 2014
[3] CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018, Česká vědecká společnost pro mykologii [as Coprinopsis cinerea (Schaeff.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo]
Data retrieved on: 16 September 2019

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.