CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Ciboria batschiana

Taxon - Names

species

Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw.

 Scientific names
Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw.
- valid name (as Ciboria batschiana (Zopf) N. F. Buchw.) [1]
- valid name [2] [3]
Ciboria pseudotuberosa Rehm 1890
Hymenoscyphus pseudotuberosa (Rehm) W. Phillips 1887
Sclerotinia batschiana Zopf 1880
Sclerotinia pseudotuberosa (Rehm) Rehm 1885
Stromatinia pseudotuberosa (Rehm) Boud. 1907
CZ Czech
jehnědka žaludová
- primary name for Ciboria batschiana (Zopf) N. F. Buchw. [1]
jehnědka Batschova
NL Dutch
Eikelbekertje
PL Polish
kubianka talerzykowata
SK Slovak
jahňadka Batschova

Links and literature

[1] CZ Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 624pp [as Ciboria batschiana (Zopf) N. F. Buchw.]
Data retrieved on: 11 May 2013
[3] CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018, Česká vědecká společnost pro mykologii [as Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw.]
Data retrieved on: 16 September 2019

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.