CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Ascocoryne sarcoides - Purple Jellydisc

Taxon - Names

species

Purple Jellydisc
Ascocoryne sarcoides (Jacq. ex Gray) Groves & Wilson.

 Scientific names
Ascocoryne sarcoides (Jacq. ex Gray) Groves & Wilson. 1967
- valid name (as Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J. W. Groves et D. E. Wilson.) [1]
- valid name (as Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson) [2] [3]
Bulgaria sarcoides Fr.
Bulgaria sarcoides (Jacq.) Dicks.
Coryne sarcoides (Jacquin : Fries) Tulasne. 1865
Helvella sarcoides (J.G. Kühn) G. Winter
Lichen sarcoides Jacq. 1781
Ombrophila sarcoides (Jacq.) W. Phillips 1887
Peziza sarcoides Pers. 1801
Pirobasidium sarcoides (Jacq.) V. Höhnel. 1902
Scleroderris majuscula Cooke & Massee 1893
Tremella amethystea Bull.
Tremella sarcoides (Dicks.) Fr.
CZ Czech
čihovitka masová
- primary name for Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J. W. Groves et D. E. Wilson. [1]
EN English
Purple Jellydisc
PL Polish
galaretnica mięsista
SK Slovak
vrtidlovka mäsitá

Links and literature

[1] CZ Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 624pp [as Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J. W. Groves et D. E. Wilson.]
Data retrieved on: 11 May 2013
[2] CZ Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP) [17692]

Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP) [http://portal.nature.cz] [as Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson]
Data retrieved on: 10 January 2014
[3] CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018, Česká vědecká společnost pro mykologii [as Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson]
Data retrieved on: 17 September 2019

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.