CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Vibrissea truncorum

Taxon - Names

species

Vibrissea truncorum (Alb. & Schwein.) Fr.

 Scientific names
Vibrissea truncorum (Alb. & Schwein.) Fr. 1822
- valid name (as Vibrissea truncorum (Alb. et Schwein.) Fr.) [1] [2]
- valid name [3] [4]
Leotia truncorum Alb. & Schwein. 1805
HR Croatian
narančasta nitoglavka
CZ Czech
míhavka vodní
- primary name for Vibrissea truncorum (Alb. et Schwein.) Fr. [1] [2]
míhavka kmenová
PL Polish
włosóweczka nadrzewna
SK Slovak
mihavka vodná

Links and literature

[1] CZ Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky, Příroda, Praha, 24: 1-282. [as Vibrissea truncorum (Alb. et Schwein.) Fr.]
Data retrieved on: 4 August 2012
[2] CZ Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 624pp [as Vibrissea truncorum (Alb. et Schwein.) Fr.]
Data retrieved on: 11 May 2013
[4] CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018, Česká vědecká společnost pro mykologii [as Vibrissea truncorum (Alb. & Schwein.) Fr.]
Data retrieved on: 16 September 2019

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.