CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Hohenbuehelia abietina

Taxon - Names

species

Hohenbuehelia abietina Singer & Kuthan

 Scientific names
Hohenbuehelia abietina Singer & Kuthan 1980
- valid name (as Hohenbuehelia abietina Singer et Kuthan) [1] [2]
- valid name [3] [4]
CZ Czech
hlívička jedlová
- primary name for Hohenbuehelia abietina Singer et Kuthan [1] [2]
SK Slovak
lastúrka jedľová

Links and literature

[1] CZ Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky, Příroda, Praha, 24: 1-282. [as Hohenbuehelia abietina Singer et Kuthan]
Data retrieved on: 4 August 2012
[2] CZ Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 624pp [as Hohenbuehelia abietina Singer et Kuthan]
Data retrieved on: 11 May 2013
[4] CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018, Česká vědecká společnost pro mykologii [as Hohenbuehelia abietina Singer & Kuthan]
Data retrieved on: 16 September 2019

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.