CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Gnorimus nobilis - Noble Chafer

Distribution map - area detail

<< Distribution map

Coordinates: 6060

Taxon: Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) - Noble Chafer

 
 
Records 1 to 1 of 1  
Observation date: 1950

Occurrence type: Normal

 
 
Records 1 to 1 of 1  
Sources: AOPK ČR. Nálezová databáze AOPK ČR. [on-line databáze; portal.nature.cz]

Kollar D. (2000): Rozšíření listorohých brouků podčeledi Trichiinae (Coleoptera, Scarabaeidae) v České republice, Bakalářská práce, Kat. zoologie, PřF UK, Praha

Kletečka Z., Kollar D. (2003): Distribution of the beetles of the subfamilies Valginae and Trichiinae (Coleoptera, Scarabaeidae) in South Bohemia, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, (Vol. 43): 79-92.