CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Long-eared Owl
Asio otus (Linnaeus, 1758)

kingdom Animalia - animals »  phylum Chordata - chordates »  class Aves - birds »  order Strigiformes - owls »  family Strigidae - owls »  genus Asio

IUCN category:Least Concern

Images


juvenile animal


nest

skull

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

CZ  

Taxonomy

Asio otus otus - Evropa mimo nejsevernějších oblastí, navazuje široký pás středem Asie až do Japonska a sever Afriky.
Asio otus canariensis - endemit Kanárských ostrovů.
Asio otus wilsonianus - jižní polovina Severní Ameriky.

Size

Délka: 31-37 cm.
Rozpětí: 86-98 cm
Hmotnost: M 177-350 g, F 240-490 g.

Description

Kalous ušatý je pták veliký jako holub hřivnáč. Má oválný obličej a bílé peří v závoji kolem očí tvoří písmeno X. Dlouhá pera kolem uší a žlutočervené oči. Samice jsou na přední straně těla nepatrně tmavější. Let je tichý, v letu se pozná podle silné hlavy, dlouhých štíhlých křídel a pomalých křídelních úderů. Ve dne odpočívá v korunách stromů a za kořistí létá při stmívání. V zimě často žije pospolitě. Jsou známa pravidelná nocoviště (parky a hřbitovy), kde přes den na stromech přespává větší množství ptáků.
Hlas - Samec: poměrně tiché, monotónně se opakující „hú“, v toku (únor - duben) klape zobákem a tleská křídly. Samice: se ozývá jen zřídka, její hlasový projev se podobá pískání na hřeben. Mláďata se ozývají naříkavým kolísavým pískáním. Kalous v nebezpečí klape zobákem.

Ecology

Hnízdění - hnízdí převážně v otevřené zemědělské krajině a v údolních nivách (břehové porosty, remízky, stromořadí, staré sady), méně často ve vyšších polohách a při okrajích lesa. Kalousi nejsou nijak výrazně teritoriální, v příhodných biotopech může hnízdit i více párů v malé vzdálenosti. Vlastní hnízdo nestaví, používají opuštěná hnízda jiných ptáků, nejčastěj strak, vran a kání. Hnízdí v průběhu března až června jedenkrát ročně.
Samice snáší vejce obden. Plnou snůšku tvoří 3 - 7 bílých zakulacených vajec ze kterých se mláďata líhnou po 27 - 28 dnech inkubace. Protože samice zpravidla zasedá na první, či druhé vejce, bývá mezi mláďaty dobře viditelný věkový rozdíl. Na vejcích sedí pouze samice, potravu nosí oba rodiče. Mláďata se rozlézají z hnízda ve věku 3 - 4 týdnů, dokáží s pomocí zobáku obratně šplhat, ukrývají se v hustých porostech keřů a stromů. Vzletnosti dosahují ve věku cca 5 týdnů. Osamostatňují se ve věku 6 - 7 týdnů.
Početnost v ČR - Kalous ušatý je nejhojnější sovou zemědělské krajiny.
Potrava - převážně drobní hlodavci (hraboši, myšice, norníci), méně ptáci, hmyzožravci, hmyz.
Kalousi ušatí jsou stálí, přelétaví i tažní ptáci. Více migrují severské populace. V České republice zimují ptáci ze severní a východní Evropy.

Distribution

Rozšířen téměř v celé Evropě, ve střední Sibiři, v části severní Afriky a Severní Ameriky.

Výskyt v ČR

Po puštíkovi obecném (Strix aluco) naše nejhojnější sova. Vyskytuje se téměř na celém území,nejhojnější je v nižších nadmořských výškách, nad 600 m.n.m. jeho početnost klesá, i když v horách vzácně hnízdí až ve výškách více než 1100 m.n.m. Početní stavy nepodléhají dlouhodobým změnám, v letech 2001-03 u nás hnízdilo 4-8 tisíc párů.
I v Evropě jsou stavy stabilní, počty se odhadují na více než 380 tisíc párů.

Importance

V novém Červeném seznamu ČR je veden v kategorii LC - druh málo dotčený.

Sources

Šťastný,K.,Bejček,V.,Hudec,K.2006:Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2001-2003.AVENTINUM.
Citováno podle:
Přispěvatelé Wikipedie, Kalous ušatý [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2006, Datum poslední revize 30. 06. 2006, 22:19 UTC, [citováno 4. 07. 2006] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?titl...

Included taxa

Number of records: 4

subspecies Asio otus canariensis Madarász, 1901
subspecies Asio otus otus (Linnaeus, 1758) - Eurasian Long-eared Owl

Asio otus otus - Eurasian Long-eared Owl

subspecies Asio otus tuftsi Godfrey, 1948
subspecies Asio otus wilsonianus (Lesson, 1830) - North American Long-eared Owl

Asio otus wilsonianus - North American Long-eared Owl


Links and literature

EN AOU Checklist of North and Middle American Birds 2013 [http://checklist.aou.org/], North American Classification Committee (NACC) [as Asio otus]
Data retrieved on: 26 April 2013
EN Bird Life 5.1 [2318]

Bird Life [http://www.birdlife.org] [as Asio otus (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 26 April 2013
EN Fauna Europaea 2.4 [97051]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Asio otus (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN Gill F. & Donsker D.: IOC World Bird List 3.3 [http://www.worldbirdnames.org/] [as Asio otus (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 11 April 2013
CZ Hudec K. et al. (2003): Soustava a české názvosloví ptáků světa, Muzeum Komenského v Přerově. 462 pp. [as Asio otus (Linnaeus, 1758)]
CZ Hudec K. (2012): Slovník historických českých názvů ptáků [http://www.birdlife.cz/index.php?ID=2274], Česká společnost ornitologická [as Asio otus]
EN Crochet P.-A., Joynt G.: AERC list of Western Palearctic birds December 2012 [http://www.aerc.eu/tac.html] [as Asio otus]
Data retrieved on: 26 April 2013
Fenneman J. (2007): British Columbia Bird Checklist [as Asio otus]
Data retrieved on: 25 January 2009
EN Clements, J. F.: eBird/Clements checklist of birds of the world 6.7 [http://www.birds.cornell.edu/clementsche...], Cornell Lab of Ornithology [as Asio otus]
Data retrieved on: 7 April 2013
ES Lilleleht V. , Lõhmus A. (1997): Scientific, Estonian and English names of birds of Europe [http://www.eoy.ee/yhing/nime.htm] [as Asio otus]
Data retrieved on: 11 July 2010

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments