CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Little Auk
Alle alle (Linnaeus, 1758)

kingdom Animalia - animals »  phylum Chordata - chordates »  class Aves - birds »  order Charadriiformes »  family Alcidae - auks »  genus Alle

Scientific synonyms

Plautus alle

Other names

= Dovekie

Least Concern

Images

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

CZ  

Taxonomy

Monotypický druh,populace ze Země Františka Josefa jsou někdy vyčleňovány jako Alle alle polaris (Stenhouse, 1930).

Size

Délka:19-21 cm.
Rozpětí:34-38 cm.
Hmotnost:190-275 g.

Description

Šat svatební - hlava a celý vrch těla černý, na složeném křídle kresba z bílých proužků a úzká bílá koncová páska v křídle. Spodina těla mimo hrdlo bílá. Černý, velmi krátký (12-13 mm) zobák, nohy olověně šedé.
Šat prostý - stejný, jen hrdlo, brada a strany hlavy bílé.
Šat mláďat - podobný svatebnímu šatu, ale více do hněda, světlejší lemy per, brada může být bíle skvrnitá. Zobák hnědý, nohy jako u ad.

Ecology

Hnízdí v koloniích na útesech nebo balvanitých svazích na pobřeží. Do hnízd umístěných v mezerách skal nebo norách mezi balvany snáší od konce května do července 1 vejce. Oba rodiče sedí 28-31 dní. Mládě setrvá v hnízdě 23-30 dní, později je rodiči ještě krmeno na vodě. Pohlavně dospívají ve 2. roce
Potravu tvoří téměř výhradně planktonní korýši, pouze příležitostně loví i jiné mořské bezobratlé nebo malé ryby. Potravu loví potápěním nepříliš hluboko pod hladinou.

Distribution

Od severovachodního pobřeží Severní Ameriky přes Grónsko po Island, kde však hnízdí několik posledních párů. Tažný druh, pokud to však dovolí nezamrzlé moře, zimuje co nejblíže od hnízdišť. Za zhoršených podmínek se vyskytují i daleko na jihu - v Americe až po Floridu, východní populace po Madeiru, Kanárské ostrovy, Pyrenejský poloostrov a Středomoří. Vyjímečně jsou bouřemi zahnáni i do vnitrozemí, v květnu 1976 byl nalezen vyčerpaný pták v Ústí n. Labem.

Sources

Hudec,K.a kol.2005:Fauna čr.Ptáci 2/2.Academia Praha.

Included taxa

Number of records: 2

subspecies Alle alle alle (Linnaeus, 1758)
subspecies Alle alle polaris Stenhouse, 1930

Links and literature

EN AOU Checklist of North and Middle American Birds 2013 [http://checklist.aou.org/], North American Classification Committee (NACC) [as Alle alle]
Data retrieved on: 26 April 2013
EN Bird Life 3 [22694837]

Bird Life [http://www.birdlife.org] [as Alle alle (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 23 November 2018
EN Fauna Europaea 2.4 [96981]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Alle alle (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN Handbook of the Birds of the World (HBW) Alive [54059]

del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.).: Handbook of the Birds of the World (HBW) Alive [https://www.hbw.com/], Lynx Edicions, Barcelona [as Alle alle Linnaeus, 1758]
Data retrieved on: 27 November 2018
EN Gill F. & Donsker D.: IOC World Bird List 7.3 [http://www.worldbirdnames.org/] [as Alle alle (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 16 November 2017
CZ Hudec K. et al. (2003): Soustava a české názvosloví ptáků světa, Muzeum Komenského v Přerově. 462 pp. [as Alle alle (Linnaeus, 1758)]
EN Clements, J. F.: eBird/Clements checklist of birds of the world 6.7, Cornell Lab of Ornithology [as Alle alle]
Data retrieved on: 7 April 2013
EN Crochet P.-A., Joynt G.: AERC list of Western Palearctic birds December 2012 [as Alle alle]
Data retrieved on: 26 April 2013
ES Lilleleht V. , Lõhmus A. (1997): Scientific, Estonian and English names of birds of Europe [as Alle alle]
Data retrieved on: 11 July 2010

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments