CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Greylag Goose
Anser anser (Linnaeus, 1758)

kingdom Animalia - animals »  phylum Chordata - chordates »  class Aves - birds »  order Anseriformes »  family Anatidae - ducks, geese and swans »  genus Anser

Scientific synonyms

Anser ferus

Other names

= Graylag Goose

Least Concern

Images

Anser anser - Greylag Goose

Author: Jiří Novák

Anser anser - Greylag Goose

Author: Ondřej Zicha

Anser anser - Greylag Goose

Author: Jiří Bohdal

Anser anser - Greylag Goose

Author: Jan Jindra

Anser anser rubrirostris - Eastern Greylag Goose

Anser anser rubrirostris - Eastern Greylag Goose

Author: Helena Hubáčková

Anser anser - Greylag Goose

Author: Josef Tecl

juvenile animal

Anser anser - Greylag Goose

Author: Josef Tecl

Anser anser - Greylag Goose

Author: Jan Ševčík

Anser anser - Greylag Goose

Author: Jan Ševčík

nest

egg

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

CZ  

Taxonomy

Anser anser anser - Evropa.
Anser anser rubrirostris - střed Asie.

Oblasti zhruba od Německa a Česka po Ural obývají v převážné míře smíšené populace.

Size

Délka: 74-84 cm.
Rozpětí: 150-168 cm.
Hmotnost: 2000-4370 g.

Description

Husa velká je pták veliký téměř jako husa domácí. Je šedohnědá, od ostatních druhů hus se liší mohutným oranžově žlutým zobákem s bílým nehtem na konci a stříbrošedou přední částí křídel. Samec a samice se navzájem neliší, mláďata jsou olivově šedá a zespodu žlutá. Létá pomalými údery křídel. Hejno se řadí do tvaru písmene V a žije pospolitě.
Hlas - štěbetání „gagaga“ jako husa domácí a troubivý pokřik.

Ecology

Hnízdění - řídce hnízdí na některých klidných rybnících a jezerech v březnu až dubnu jednou ročně. Hnízdo je ukryto v rákosí a je vystláno světle šedým prachovým peřím.
Samice snáší 4 - 8 velkých špinavě bílých vajec na kterých sedí sama 28 - 29 dní, nekrmivá mláďata poté vodí oba rodiče po dobu asi dvou měsíců.
Potrava - výlučně rostlinná, převážně trávy.
Husa velká je částečně tažný pták, ze zimovišť přilétá počátkem března a odlétá v říjnu. Středoevropské husy odtahují přes Francii do Španělska, severské husy přezimují na Britských ostrovech a v okolí Severního moře. Hejna se při tahu řadí ve tvaru písmene V.

Distribution

Celá Euroasie.

Importance

V Červeném seznamu ČR je zařazena v kategorii EN - ohrožený druh.

Rozšíření v ČR

Počty hnízdících párů i obsazování nových lokalit u nás probíhá zhruba od roku 1945. V současnosti jsou hlavními oblastmi výskytu jihočeské rybniční pánve a jižní Morava, dalšími významějšími hnízdišti se stává i Písecko, Pardubicko, Českomoravská vrchovina a severozápadní Čechy. V letech 2001-03 u nás hnízdilo 670-800 párů, počty i velikost obsazených území se i nadále zvyšují.

Sources

Šťastný,K.,Bejček,V.,Hudec,K.2006:Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2001-2003.AVENTINUM.
Přispěvatelé Wikipedie, Husa velká [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2006, Datum poslední revize 14. 04. 2006, 07:39 UTC, [citováno 3. 07. 2006] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?titl...
Authors: Jindřich Poříz, Přispěvatelé Wikipedie

Included taxa

Number of records: 3

subspecies Anser anser anser (Linnaeus, 1758)

Anser anser anser - 0000000001 1

subspecies Anser anser rubrirostris Swinhoe, 1871 - Eastern Greylag Goose

Anser anser rubrirostris - 0000000001 1

form Anser anser f. domestica - Domestic Goose

Anser anser f. domestica - 0000001000 1


Links and literature

EN AOU Checklist of North and Middle American Birds 2013 [http://checklist.aou.org/], North American Classification Committee (NACC) [as Anser anser]
Data retrieved on: 26 April 2013
EN Bird Life 3 [22679889]

Bird Life [http://www.birdlife.org] [as Anser anser (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 23 November 2018
EN Fauna Europaea 2.4 [96479]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Anser anser (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN Handbook of the Birds of the World (HBW) Alive [52815]

del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.).: Handbook of the Birds of the World (HBW) Alive [https://www.hbw.com/], Lynx Edicions, Barcelona [as Anser anser Linnaeus, 1758]
Data retrieved on: 27 November 2018
EN Gill F. & Donsker D.: IOC World Bird List 7.3 [http://www.worldbirdnames.org/] [as Anser anser (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 16 November 2017
EN Remsen J. V. Jr., Cadena C. D., Jaramillo A., Nores M., Pacheco J. F., Pérez-Emán J., Robbins M. B., Stiles F. G., Stotz D. F. and Zimmer K. J. (2002-2013): Classification of the bird species of South America 17 March 2013 [http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBa...], American Ornithologists' Union [as Anser anser]
Data retrieved on: 26 April 2013
DE Zootier-Lexikon [2778:graugans&Itemid=620]

Dollinger P.: Zootier-Lexikon
Data retrieved on: 2 December 2018
CZ Hudec K. et al. (2003): Soustava a české názvosloví ptáků světa, Muzeum Komenského v Přerově. 462 pp. [as Anser anser (Linnaeus, 1758)]
CZ Hudec K. (2012): Slovník historických českých názvů ptáků [http://www.birdlife.cz/index.php?ID=2274], Česká společnost ornitologická [as Anser anser]
EN Clements, J. F.: eBird/Clements checklist of birds of the world 6.7 [http://www.birds.cornell.edu/clementsche...], Cornell Lab of Ornithology [as Anser anser]
Data retrieved on: 7 April 2013
EN Crochet P.-A., Joynt G.: AERC list of Western Palearctic birds December 2012 [http://www.aerc.eu/tac.html] [as Anser anser]
Data retrieved on: 26 April 2013
ES Lilleleht V. , Lõhmus A. (1997): Scientific, Estonian and English names of birds of Europe [http://www.eoy.ee/yhing/nime.htm] [as Anser anser]
Data retrieved on: 11 July 2010

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments