CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Median Wasp
Dolichovespula media (Retzius, 1783)

kingdom Animalia - animals »  phylum Arthropoda - arthropods »  class Insecta - insects »  order Hymenoptera - bees, ants and wasps »  family Vespidae - wasps »  genus Dolichovespula »  subgenus Dolichovespula

Scientific synonyms

Vespa crabro media Retzius, 1783 o
Vespula media (Retzius, 1783)

Images

Dolichovespula media - Median Wasp

male

Author: Ondřej Zicha

Dolichovespula media - Median Wasp

male

Author: Miroslav Fiala

Dolichovespula media - Median Wasp

male

Author: Miroslav Fiala

Dolichovespula media - Median Wasp

Author: Josef Němec

nest

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

CZ  

Size

samice 18-22 mm, dělnice 13-19 mm, samec 15-19 mm

Ecology

Vosa prostřední zakládá svá hnízda ve větvích, někdy i na půdách. Zavěšené hnízdo má průměr 10-20 cm a v pozdním létě čítá kolonie až 250 jedinců. Hnízdo zakládá jediná královna. Naklade vajíčka a larvy pak živí masem. Loví hlavně mouchy a housenky. U much a jiných dvoukřídlých si nechává jen na bílkoviny bohatý hrudník. Když se vylíhnou první dělnice, královna přestane pečovat o plod. Všechny práce převezmou dělnice. Ty opylují některé miříkovité rostliny, najít je lze zejména na pámelníku. V řadách hmyzu nemají tyto vosy mnoho predátorů - jen sršeň obecnou, která ale není v ČR hojná. V pozdním létě se již vylíhnutí pohlavní jedinci spáří a mladé matky přezimují. Dělnice pečují o pohlavní jedince primárně, larvy dělnic vypadávají a matka umírá. Proto zaniká celá kolonie. Jelikož kolonie těchto vos zanikají poměrně brzo, nejsou vosy prostřední hojné.

Distribution

Evropa, na severu až za polárním kruhem, na jihu především v horských oblastech.

Interchangeable taxa

Značně připomíná sršeň obecnou a ještě více sršeň žlutavou.

Similar species

Vespa crabro Linnaeus, 1758 - Old World Hornet

Links and literature

EN Fauna Europaea 2.4 [167825]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Dolichovespula media (Retzius, 1783)]
Data retrieved on: 9 March 2012
CZ EN Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. [as Dolichovespula media (Retzius, 1783)]
Dvořák L., Straka J. (2007): Vespoidea: Vespidae (vosovití), Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae [as Dolichovespula media (Retzius, 1783)]

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments


Explanations

o original combination