CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Southern Small White
Pieris mannii (Mayer, 1851)

kingdom Animalia - animals »  phylum Arthropoda - arthropods »  class Insecta - insects »  order Lepidoptera - butterflies and moths »  family Pieridae - tip butterflies »  genus Pieris - whites

Scientific synonyms

Artogeia mannii

Images

Pieris mannii - Southern Small White

female

Author: Tomáš Vrána

Pieris mannii - Southern Small White

female

Author: Tomáš Vrána

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

CZ  

Distribution

V ČR se historicky vyskytoval jen na Pálavě, kde byl naposledy zjištěn v 70. letech 20. století, kdy výskyt zanikl, podobně jako na jižním Slovensku.

Západoevropský poddruh P. m. alpigena se však v poslední dekádě začal výrazně šířit na sever přes Švýcarsko postupně do Rakouska, Německa a dokonce do oblasti Beneluxu. Tento taxon využívá hlavně nepůvodní iberky pěstované v intravilánech, byl již ale doložen i vývoj na původních rostlinách. V Německu, Rakousku a Švýcarsku se na řadě míst stal běžným a početným druhem, v roce 2018 byl poprvé nalezen i v České republice na několika místech v jižních Čechách, jeho šíření u nás postupně pokračuje. Bělásek jižní se tak stal opětovně součástí naší fauny.
Author: Václav John

Included taxa

Number of records: 15

subspecies Pieris mannii alpigena Verity, 1911
subspecies Pieris mannii andegava Delahaye, 1910
subspecies Pieris mannii antemanni Verity, 1937
subspecies Pieris mannii antetodaroana Verity, 1938
subspecies Pieris mannii anteveragra Verity, 1935
subspecies Pieris mannii cisalpina Verity, 1948
subspecies Pieris mannii haroldi Wyatt, 1952
subspecies Pieris mannii hemiandegava Verity, 1948
subspecies Pieris mannii hethaea Pfeiffer, 1931
subspecies Pieris mannii mannii (Mayer, 1851)
subspecies Pieris mannii reskovitsi Gozmany, 1968
subspecies Pieris mannii roberti Eitschberger & Steiniger, 1973
subspecies Pieris mannii rossii Stefanelli, 1900
subspecies Pieris mannii todaroana Pincitore-Marott, 1879
subspecies Pieris mannii veragra Verity, 1935

Links and literature

CZ EN Laštůvka Z., Liška J.: Checklist of Lepidoptera of the Czech Republic [http://www.lepidoptera.wz.cz/] [as Pieris mannii (Mayer, 1851)]
Data retrieved on: 28 February 2009
EN Fauna Europaea 2.4 [440884]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Pieris mannii (Mayer, 1851)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN SR Djurić M.: Butterflies of Serbia [http://leptiri.beograd.com/index.html] [as Pieris mannii (Mayer 1851)]
CZ DE Bělín V. (1999): Motýli České a Slovenské republiky aktivní ve dne, Kabourek, Zlín [as Pieris mannii (Mayer, 1851)]
CZ EN Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. [as Pieris mannii (Mayer, 1851)]
EN Jakšić P., Nahirnić A., Petrović S. (2013): Compendium of Serbian Butterflies with Vernacular Names, Bulletin of the Natural History Museum, 6: 75-88 [as Pieris mannii (Mayer, 1851)]
Data retrieved on: 18 January 2014

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Names (not confirmed) - 1
Comments


Explanations

species extinct in area described by check-list

extinct taxon