CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Medicinal Leech
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758

kingdom Animalia - animals »  phylum Annelida - annelids »  class Hirudinea - leeches »  order Arhynchobdellida »  family Hirudinidae »  genus Hirudo

Scientific synonyms

Sanguisuga medicinalis (Linnaeus, 1758)

Other names

= European Medicinal Leech

Near Threatened

Images

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

CZ  

Size

15 cm

Description

Až 15 cm dlouhé článkované tělo s přísavkou na obou koncích (zadní je jen pro přichycení) má žlutohnědou barvu s nádhernými černými až hnědočervenými kresbami. Ústní otvor je vyzbrojen hned třemi čelistmi, nad nimi pět párů očí.

Ecology

Vajíčka uzavřená v kokonech snáší do chodbiček na souši. Po vylíhnutí se mladá „pijavice“ do 3 let živí krví studenokrevných a teprve potom vyhledává teplokrevné tvory, dospívá 5. rokem života. Tento hermafrodit, dříve univerzální „všelék“, se dnes v medicíně znovu uplatňuje pro svou schopnost vysát až 15 g krve spojenou s vylučováním hirudinu a dalších aktivních látek, např. v plastické chirurgii ruky nebo u osteoartritid.

Po přisátí prořízne třemi polokruhovitými čelistmi ranku ve tvaru „Y“ a začíná sát. Její sliny obsahují hirudin zabraňující srážení krve, ale také histaminová vazodilatancia, kolagenázu, inhibitory kalikreinu, málo známé analgetické složky a mnohé další látky. Samotné trávení pak může trvat díky pomalému metabolizmu i řadu měsíců. Častěji se v naší přírodě setkáme s jinými pijavkami, např. se stejně velkou pijavkou koňskou, Haemopis sanguisuga, která ale žádnou kresbu nemá a člověka nenapadá – její potravu tvoří měkkýši, larvy hmyzu a drobní červi.

Hematofágní chobotnatka rybí (Piscicola geometra) (8–10 cm), případně chobotnatka pestrá (Hemiclepsis marginata) (do 5 cm), patří mezi parazity ryb atd.

Distribution

Výskyt v České republice snad už jen v izolovaných lokalitách na jihu Moravy.

Sources

Citováno podle:
MUDr. Miroslav Förstl a kolektiv: Praktický atlas lékařské parazitologie [online]
[citováno 11.7.2006] http://camelot.lfhk.cuni.cz/parazitatlas...

Links and literature

EN Fauna Europaea 2.4 [196069]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [10190]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758]
Data retrieved on: 3 August 2018
CZ Hudec K., Kolibáč J., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol. (2007): Příroda České republiky: průvodce faunou, Academia [as Hirudo medicinalis]
CZ EN Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. [as Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758]
EN Košel V. (2014): Checklist of Hirudinea of the Czech Republic, Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae [as Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758]

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments