CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Hydatid Worm
Echinococcus granulosus (Batsch, 1786)

kingdom Animalia - animals »  phylum Platyhelminthes - flatworms »  class Cestoda - tapeworms »  order Cyclophyllidea »  family Taeniidae »  genus Echinococcus

Other names

= Hyper Tape-worm

Images

Echinococcus granulosus - Hydatid Worm

Author: MUDr. Miroslav Förstl

Echinococcus granulosus - Hydatid Worm

Author: Archiv Radiologické kliniky FN a LFUK HK

Echinococcus granulosus - Hydatid Worm

Author: Archiv Radiologické kliniky FN a LFUK HK

Echinococcus granulosus - Hydatid Worm

Author: MUDr. Miroslav Förstl

Echinococcus granulosus - Hydatid Worm

Author: MUDr. Miroslav Förstl

Echinococcus granulosus - Hydatid Worm

Author: RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

CZ  

Size

2–6, výjimečně 11 mm

Description

Na skolexu dvojitý kruh háčků (na fotografii chybí, parazit je po smrti svého hostitele rychle ztrácí) a 4 přísavky, strobilu tvoří jen 2–7 článků. Poslední gravidní článek (vyústění dělohy je v dolní polovině) nebo samotná odolná vajíčka se uvolňují do střevního obsahu. Jejich morfologie (30–50 x 22–44 mm) je charakteristická pro čeleď Taeniidae.

Ecology

Uvolněná larva proniká v mezihostiteli skrze žaludek nebo stěnu tenkého střeva a putuje cestou portálního žilního systému do jater (někdy i dál do plic nebo jiných orgánů). V jaterním parenchymu dochází k jejich kompletní metamorfóze – mění se v boubel obklopenou vazivovou blánou, pouzdrem. Útvar nepřestává růst, velikosti 1 cm dosáhne přibližně za rok a až při rozměru 2–3 cm se uvnitř vytvoří dutina, vzniká cysta, hydatida.
Pes nebo jiná šelma jako hostitel a široké spektrum mezihostitelů, včetně člověka. Podle nich je E. granulosus dělen na kmeny G1–G9; např. pes-ovce kolem Středozemního moře, pes-kůň (nový druh Echinococcus equinus, nepatogenní pro člověka) v západní Evropě, Anglii a Irsku, jinde v Evropě kmen pes-skot (nově Echinococcus ortleppi, patogenní pro člověka) a dále na východ pes-prase atd. Fertilní cysta (existují i sterilní, neinfekční) je vystlána zárodečnou vrstvou, která dává pučením vzniknout až stovkám nových dceřiných váčků, které mají germinativní vrstvu po svém obvodu. Protoskolexy se z ní uvolňují, „pučí“ a volně se vznáší v tekutině jako tzv. hydatický písek. Stěnu dále tvoří laminární membrána (právě její antigeny stimulují imunitní systém) a konečně i zevní fibrotická membrána, která je hostitelského původu (její tloušťka odpovídá intenzitě imunitní odpovědi). Při prasknutí cysty vznikají sekundární útvary nebo dojde k diseminaci.
Vyvíjí se několik let i zcela bezpříznakově. Solitární cysty jsou schopny dosáhnout velikosti až 20 cm, ale po čase někdy zanikají a zvápenatí (abortivní léze). Mimo jater je možná lokalizace v ledvině, CNS, v kostech, srdci i jinde. Při provalení do dutiny břišní hrozí vedle diseminace anafylaktický šok, ale např. při ruptuře plicní cysty do dýchacích cest může být obsah jen vykašlán (háčky ve sputu nebo stolici) a zbytek se zhojí. Léčbu vždy zahajujeme albendazolem, před samotným chirurgickým odstraněním se cysta punktuje, po aspiraci obsahu se do ní injikuje skolicidní roztok a až po jeho respiraci může následovat resekce. Pravidelná plošná dehelmintizace psů je jedinou prevencí.

Interesting facts

Člověk se na severní polokouli může stát také mezihostitelem jiného druhu, měchožila bublinatého (syn. větveného), Echinococcus (syn. Alveococcus) multilocularis, tzv. „liščí tasemnice“. Ve dvojhostitelském cyklu jsou obvyklými mezihostiteli drobní hlodavci a definitivním hostitelem liška nebo jiný predátor. Alveolární echinokokóza (AE, syn. alveokokóza) člověka jako mezihostitele je pomalu postupující, ale velice agresivní onemocnění, kdy nepřesně ohraničené cysty s tenkou fibrotickou vrstvou exogenním pučením infiltrují okolí a často metastázují. Inkubace je velmi dlouhá, mortalita bez doživotní léčby až 90%. Dalšími patogenními druhy z Jižní a Střední Ameriky jsou Echinococcus vogeli a Echinococcus oligarthrus.

Sources

Citováno podle:
MUDr. Miroslav Förstl a kolektiv: Praktický atlas lékařské parazitologie [online]
[citováno 11.7.2006] http://camelot.lfhk.cuni.cz/parazitatlas...

Intertaxon relationships

host: Canis lupus f. familiaris Linnaeus, 1758 - dog, Canis lupus Linnaeus, 1758 - wolf, Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) - Red Fox

intermediate host: Sus scrofa f. domestica Linnaeus, 1758 - Domestic Pig, Naemorhedus caudatus (Milne-Edwards, 1867) - Northern Long-tailed Goral, Bos primigenius f. taurus (Linnaeus, 1758) - Domestic Cattle, Capra aegagrus f. hircus - Domestic Goat, Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) - European Roe Deer, ...

Included taxa

Number of records: 1

subspecies Echinococcus granulosus equinus Williams & Sweatman, 1963

Links and literature

EN Fauna Europaea 2.4 [412736]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Echinococcus granulosus (Batsch, 1786)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN ABRS (2009-2019): Australian Faunal Directory [https://biodiversity.org.au/afd/home], Australian Biological Resources Study, Canberra [as Echinococcus granulosus (Batsch, 1786)]

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Names (not confirmed) - 5
Comments