CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Rock Sedge
Carex rupestris All.

kingdom Plantae - plants »  divisio Magnoliophyta - flowering plants »  class Liliopsida - monocotyledons »  order Poales »  family Cyperaceae »  genus Carex - sedge

Other names

= Curly Sedge

Images

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

CZ  

Ecology

tento druh, jak název napovídá, se vyskytuje na skalních teráskách a vyfoukávaných stanovištích, vyžaduje mělkou půdu (basický podklad) a nižní sněhovou pokrývku

v našich podmínkách má omezené generativní rozmnožování

ohrožení - turistika, lyžování, botanici (jeden z nejvzácnějších taxonů naší květeny, herbářové sběry)

glaciální relikt naší květeny, statut ohrožení C1

Distribution

Carex rupestris se vyskytuje v arkticko-alpínském areálu S polokoule - Severní Amerika, Skandinávie, Ural

v ČR jí najdeme pouze v Krkonoších (Velká kotelní jáma) a v Hrubém Jeseníku (Červená hora)

Related glossary terms

Links and literature

CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Carex rupestris All.]
Data retrieved on: 21 November 2013
EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [as Carex rupestris Bellardi ex All.]
Data retrieved on: 11 May 2012
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Carex rupestris All.]
Data retrieved on: 26 May 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [as Carex rupestris All.]
Data retrieved on: 19 September 2014

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments