CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Roman Snail
Helix pomatia Linnaeus, 1758

kingdom Animalia - animals »  phylum Mollusca - mollusks »  class Gastropoda - gastropods »  order Pulmonata - pulmonates »  family Helicidae - typical snails »  genus Helix »  subgenus Helix

Scientific synonyms

Helix (Helix) pomatia

Other names

= Bourgogne Snail
= Burgundy Snail
= Edible Snail
= Escargot
= French Escargot

Least Concern

Images


egg

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

CZ  

Intertaxon relationships

Links and literature

EN Pest Information Wiki [Helix_pomatia]

Pest Information Wiki [http://wiki.pestinfo.org] [as Helix pomatia Linnaeus]
Data retrieved on: 5 March 2016
EN Fauna Europaea 2.4 [426188]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Helix pomatia Linnaeus, 1758]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [as Helix pomatia Linnaeus, 1758]
Data retrieved on: 23 November 2013
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Helix pomatia LINNÉ, 1758]
Data retrieved on: 11 November 2013
CZ Horsák M. (2003): Měkkýši "Ženklavského lesa" u Štramberka (Severní Morava) [http://mollusca.sav.sk/pdf/2/2.Horsak.15...], Malacologica Bohemoslovaca 2: 15--18 [as Helix pomatia Linné, 1758]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [http://mollusca.sav.sk/pdf/9/Suppl-1-v2....], Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Helix pomatia Linné, 1758]
CZ Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (2011): Měkkýši v nivě Milešovského potoka [http://mollusca.sav.sk/pdf/10/10.Horacko...], Malacologica Bohemoslovaca, 10: 24–34. [as Helix pomatia Linnaeus, 1758]
CZ Kupka J. (2009): Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) [http://mollusca.sav.sk/pdf/8/8.Kupka.pdf], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 38-45. [as Helix pomatia]
CZ Myšák J. & Horáčková J. (2011): Malakofauna údolí Tiché Orlice [http://mollusca.sav.sk/pdf/10/10.Mysak.p...], Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. [as Helix pomatia Linnaeus, 1758]
CZ Myšák J. (2009): Malakofauna PR Hemže-Mýtkov [http://www.mollusca.sav.sk/pdf/8/8.Mysak...], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 56-62 [as Helix pomatia Linnaeus, 1758]
EN Dvořák L. (2005): Gastropods in subterranean shelters of the Czech Republic. [http://mollusca.sav.sk/pdf/4/4.Dvorak.pd...], Malacologica Bohemoslovaca, 4: 10-16 [as Helix pomatia Linnaeus, 1758]
EN Irikov A., Eröss Z. (2008): An Updated and Annotated Checklist of Bulgarian Terrestrial Gastropods (Mollusca: Gastropoda), Folia Malacologica, Vol. 16(4) [as Helix pomatia Linnaeus, 1758]
Data retrieved on: 22 February 2009

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments - 1