CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784)

kingdom Animalia - animals »  phylum Mollusca - mollusks »  class Gastropoda - gastropods »  order Pulmonata - pulmonates »  family Helicidae - typical snails »  genus Isognomostoma

Scientific synonyms

Isognomostoma isognomostoma Schröder, 1784
Helix personata Lam.
Isognomostoma personatum (Lamarck, 1792)

Least Concern

Images

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

Links and literature

EN Fauna Europaea 2.4 [426585]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Isognomostoma isognomostomos (Schroter, 1784)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [157149]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784)]
Data retrieved on: 3 August 2018
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [as Isognomostoma isognomostoma Schröder, 1784]
Data retrieved on: 23 November 2013
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Isognomostoma isognomostomos (SCHRÖTER, 1784)]
Data retrieved on: 11 November 2013
CZ Dvořák L. (2009): Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy) [http://mollusca.sav.sk/pdf/8/8.Dvorak.pd...], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 31-37. [as Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784)]
CZ Horsák M. (2003): Měkkýši "Ženklavského lesa" u Štramberka (Severní Morava) [http://mollusca.sav.sk/pdf/2/2.Horsak.15...], Malacologica Bohemoslovaca 2: 15--18 [as Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784)]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [http://mollusca.sav.sk/pdf/9/Suppl-1-v2....], Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784)]
CZ Kupka J. (2009): Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) [http://mollusca.sav.sk/pdf/8/8.Kupka.pdf], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 38-45. [as Isognomostoma isognomostomos]
CZ Myšák J. & Horáčková J. (2011): Malakofauna údolí Tiché Orlice [http://mollusca.sav.sk/pdf/10/10.Mysak.p...], Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. [as Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784)]
CZ Myšák J. (2009): Malakofauna PR Hemže-Mýtkov [http://www.mollusca.sav.sk/pdf/8/8.Mysak...], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 56-62 [as Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784)]
CZ Novák J. & Novák M (2010): Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších – 1. díl [http://mollusca.sav.sk/pdf/9/9.Novak-Nov...], Malacologica Bohemoslovaca, 9: 21–25. [as Isognomostoma isognomostomos]
EN Dvořák L. (2005): Gastropods in subterranean shelters of the Czech Republic. [http://mollusca.sav.sk/pdf/4/4.Dvorak.pd...], Malacologica Bohemoslovaca, 4: 10-16 [as Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784)]

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments