CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Faustina faustina (Rossmässler, 1835)

kingdom Animalia - animals »  phylum Mollusca - mollusks »  class Gastropoda - gastropods »  order Pulmonata - pulmonates »  family Helicidae - typical snails »  genus Faustina

Scientific synonyms

Helicigona faustina
Helicigona (Campylaea) faustina
Chilostoma (Faustina) faustinum
Helix faustina var. sativa Zgl.

Least Concern

Images


Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

Links and literature

EN Fauna Europaea 2.4 [426592]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Faustina faustina (Rossmassler, 1835)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [156972]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Faustina faustina (Rossmässler, 1835)]
Data retrieved on: 3 August 2018
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Faustina faustina (ROSSMÄSSLER, 1835)]
Data retrieved on: 11 November 2013
CZ EN Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. [as Faustina faustina (Rossmässler, 1835)]
CZ Horsák M. (2003): Měkkýši "Ženklavského lesa" u Štramberka (Severní Morava) [http://mollusca.sav.sk/pdf/2/2.Horsak.15...], Malacologica Bohemoslovaca 2: 15--18 [as Faustina faustina (Rossmässler, 1835)]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [http://mollusca.sav.sk/pdf/9/Suppl-1-v2....], Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Faustina faustina (Rossmässler, 1835)]
CZ Kupka J. (2009): Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) [http://mollusca.sav.sk/pdf/8/8.Kupka.pdf], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 38-45. [as Faustina faustina]
CZ Myšák J. & Horáčková J. (2011): Malakofauna údolí Tiché Orlice [http://mollusca.sav.sk/pdf/10/10.Mysak.p...], Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. [as Faustina faustina (Rossmässler, 1835)]
CZ Myšák J. (2009): Malakofauna PR Hemže-Mýtkov [http://www.mollusca.sav.sk/pdf/8/8.Mysak...], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 56-62 [as Faustina faustina (Rossmässler, 1835)]

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments