CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Copse Snail
Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)

kingdom Animalia - animals »  phylum Mollusca - mollusks »  class Gastropoda - gastropods »  order Pulmonata - pulmonates »  family Helicidae - typical snails »  genus Arianta

Least Concern LC

Images


Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

CZ  

Included taxa

Number of records: 2

subspecies Arianta arbustorum alpicola (A. Férussac, 1821)
subspecies Arianta arbustorum arbustorum (Linnaeus, 1758)

Links and literature

EN Fauna Europaea 2.4 [426906]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [156468]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 3 August 2018
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [as Arianta arbustorum Linnaeus, 1758]
Data retrieved on: 23 November 2013
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Arianta arbustorum (LINNÉ, 1758)]
Data retrieved on: 11 November 2013
CZ Dvořák L. (2009): Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy), Malacologica Bohemoslovaca, 8: 31-37. [as Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)]
CZ Hlaváč J. (2003): Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice), Malacologica Bohemoslovaca 2: 31-36 [as Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky, Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Arianta arbustorum (Linné, 1758)]
CZ Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (2011): Měkkýši v nivě Milešovského potoka, Malacologica Bohemoslovaca, 10: 24–34. [as Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)]
CZ Juřičková L. (2009): Měkkýši navrhované PR Údolí Vrchlice u Kutné Hory [Molluscs of the proposal nature reserve Vrchlice Valley near Kutná Hora], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 66-69. [as Arianta arbustorum]
CZ Kupka J. (2009): Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika), Malacologica Bohemoslovaca, 8: 38-45. [as Arianta arbustorum]
CZ Myšák J. & Horáčková J. (2011): Malakofauna údolí Tiché Orlice, Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. [as Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)]
CZ Myšák J. (2009): Malakofauna PR Hemže-Mýtkov, Malacologica Bohemoslovaca, 8: 56-62 [as Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)]
CZ Novák J. & Novák M (2010): Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších – 1. díl, Malacologica Bohemoslovaca, 9: 21–25. [as Arianta arbustorum]
EN Dvořák L. (2005): Gastropods in subterranean shelters of the Czech Republic., Malacologica Bohemoslovaca, 4: 10-16 [as Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)]
EN Irikov A., Eröss Z. (2008): An Updated and Annotated Checklist of Bulgarian Terrestrial Gastropods (Mollusca: Gastropoda), Folia Malacologica, Vol. 16(4) [as Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 22 February 2009

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Taxa (not confirmed) - 5
Comments