CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774)

kingdom Animalia - animals »  phylum Mollusca - mollusks »  class Gastropoda - gastropods »  order Pulmonata - pulmonates »  family Hygromiidae »  genus Monachoides

Scientific synonyms

Helix incarnata Müll.
Perforatella incarnata (O. F. Müller, 1774)
Perforatella (Monachoides) incarnata
Monachoides incarnata
Monacha incarnata

Least Concern LC

Images

Monachoides incarnatus

Author: Zdeněk Hanč

Monachoides incarnatus

Author: Petr Vobořil

Monachoides incarnatus

Author: Jan Richtr

Monachoides incarnatus

Author: Jan Richtr

Monachoides incarnatus

Author: Jan Richtr

Monachoides incarnatus

Author: Tomas Figura

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

Included taxa

Number of records: 3

subspecies Monachoides incarnatus amatus (Stabile, 1859)
subspecies Monachoides incarnatus incarnatus (O. F. Müller, 1774)
subspecies Monachoides incarnatus welebitanus (L. Pfeiffer, 1847)

Links and literature

EN Fauna Europaea 2.4 [428539]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Monachoides incarnatus (O.F. Muller, 1774)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [157047]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Monachoides incarnatus (O.F. Müller, 1774)]
Data retrieved on: 3 August 2018
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [as Monachoides incarnatus Müller, 1774]
Data retrieved on: 23 November 2013
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Monachoides incarnatus (O. F. MÜLLER, 1774)]
Data retrieved on: 11 November 2013
CZ Dvořák L. (2009): Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy), Malacologica Bohemoslovaca, 8: 31-37. [as Monachoides incarnatus (O.F. Müller, 1774)]
CZ Hlaváč J. (2003): Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice), Malacologica Bohemoslovaca 2: 31-36 [as Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774)]
CZ Horsák M. (2003): Měkkýši "Ženklavského lesa" u Štramberka (Severní Morava), Malacologica Bohemoslovaca 2: 15--18 [as Monachoides incarnatus (O.F. Müller, 1774)]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky, Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774)]
CZ Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (2011): Měkkýši v nivě Milešovského potoka, Malacologica Bohemoslovaca, 10: 24–34. [as Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774)]
CZ Juřičková L. (2009): Měkkýši navrhované PR Údolí Vrchlice u Kutné Hory [Molluscs of the proposal nature reserve Vrchlice Valley near Kutná Hora], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 66-69. [as Monachoides incarnatus]
CZ Kupka J. (2009): Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika), Malacologica Bohemoslovaca, 8: 38-45. [as Monachoides incarnatus]
CZ Ložek V. (2003): K malakologické charakteristice mokřadů Kokořínska, Malacologica Bohemoslovaca 2: 39-40 [as Monachoides incarnatus]
CZ Myšák J. & Horáčková J. (2011): Malakofauna údolí Tiché Orlice, Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. [as Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774)]
CZ Myšák J. (2009): Malakofauna PR Hemže-Mýtkov, Malacologica Bohemoslovaca, 8: 56-62 [as Monachoides incarnatus (O.F. Müller, 1774)]
CZ Novák J. & Novák M (2010): Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších – 1. díl, Malacologica Bohemoslovaca, 9: 21–25. [as Monachoides incarnatus]
EN Dvořák L. (2005): Gastropods in subterranean shelters of the Czech Republic., Malacologica Bohemoslovaca, 4: 10-16 [as Monachoides incarnatus (O.F. Müller, 1774)]
EN Irikov A., Eröss Z. (2008): An Updated and Annotated Checklist of Bulgarian Terrestrial Gastropods (Mollusca: Gastropoda), Folia Malacologica, Vol. 16(4) [as Perforatella incarnata (O. F. Müller, 1774)]
Data retrieved on: 22 February 2009

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments