CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Limax cinereonigra Wolf, 1803

kingdom Animalia - animals »  phylum Mollusca - mollusks »  class Gastropoda - gastropods »  order Pulmonata - pulmonates »  family Limacidae - keelback slugs »  genus Limax - Slugs

Scientific synonyms

Limax maximus var. cinereoniger Wolf, 1803 (misspelling) m
Limax cinereoniger Wolf, 1803 (misspelling) m
Limax (Heynemannia) cinereo-niger Wolf, 1803 (misspelling) m

Least Concern

Images

Limax cinereonigra

Author: Ondřej Zicha

Limax cinereonigra

Author: Michal Maňas

Limax cinereonigra

Author: Michal Maňas

Limax cinereonigra

Author: Jiří Novák

Limax cinereonigra

Author: Jakub Kašpar

Limax cinereonigra

Author: Leoš Ondra

egg

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

Links and literature

EN Fauna Europaea 2.4 [429423]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Limax cinereoniger Wolf, 1803]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [as Limax cinereoniger Wolf, 1803]
Data retrieved on: 23 November 2013
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Limax cinereoniger WOLF, 1803]
Data retrieved on: 11 November 2013
CZ Dvořák L. (2009): Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy), Malacologica Bohemoslovaca, 8: 31-37. [as Limax cinereoniger Wolf, 1803]
CZ Horsák M. (2003): Měkkýši "Ženklavského lesa" u Štramberka (Severní Morava), Malacologica Bohemoslovaca 2: 15--18 [as Limax cinereoniger Wolf, 1803]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky, Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Limax cinereoniger Wolf, 1803]
CZ Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (2011): Měkkýši v nivě Milešovského potoka, Malacologica Bohemoslovaca, 10: 24–34. [as Limax cinereoniger Wolf, 1803]
CZ Juřičková L. (2009): Měkkýši navrhované PR Údolí Vrchlice u Kutné Hory [Molluscs of the proposal nature reserve Vrchlice Valley near Kutná Hora], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 66-69. [as Limax cinereoniger]
CZ Kupka J. (2009): Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika), Malacologica Bohemoslovaca, 8: 38-45. [as Limax cinereoniger]
CZ Myšák J. & Horáčková J. (2011): Malakofauna údolí Tiché Orlice, Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. [as Limax cinereoniger Wolf, 1803]
CZ Myšák J. (2009): Malakofauna PR Hemže-Mýtkov, Malacologica Bohemoslovaca, 8: 56-62 [as Limax cinereoniger Wolf, 1803]
EN Dvořák L. (2005): Gastropods in subterranean shelters of the Czech Republic., Malacologica Bohemoslovaca, 4: 10-16 [as Limax cinereoniger Wolf, 1803]
EN Irikov A., Eröss Z. (2008): An Updated and Annotated Checklist of Bulgarian Terrestrial Gastropods (Mollusca: Gastropoda), Folia Malacologica, Vol. 16(4) [as Limax cinereoniger Wolf, 1803]
Data retrieved on: 22 February 2009

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments


Explanations

m misspelling