CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851)

kingdom Animalia - animals »  phylum Mollusca - mollusks »  class Gastropoda - gastropods »  order Pulmonata - pulmonates »  family Limacidae - keelback slugs »  genus Bielzia

Least Concern LC

Images


Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

CZ  

Links and literature

EN Fauna Europaea 2.4 [429397]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [as Bielzia coerulans Bielz, 1851]
Data retrieved on: 23 November 2013
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Bielzia coerulans (M. BIELZ, 1851)]
Data retrieved on: 11 November 2013
CZ EN Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. [as Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851)]
CZ Horsák M. (2003): Měkkýši "Ženklavského lesa" u Štramberka (Severní Morava), Malacologica Bohemoslovaca 2: 15--18 [as Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851)]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky, Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851)]
CZ Kupka J. (2009): Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika), Malacologica Bohemoslovaca, 8: 38-45. [as Bielzia coerulans]
CZ Novák J. & Novák M (2010): Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších – 1. díl, Malacologica Bohemoslovaca, 9: 21–25. [as Bielzia coerulans]

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments - 2