CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Vitrea diaphana (S. Studer, 1820)

kingdom Animalia - animals »  phylum Mollusca - mollusks »  class Gastropoda - gastropods »  order Pulmonata - pulmonates »  family Pristilomatidae »  genus Vitrea - glass-snail

Least Concern

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

Links and literature

EN Fauna Europaea 2.4 [430699]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Vitrea diaphana (S. Studer, 1820)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [170945]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Vitrea diaphana (S. Studer, 1820)]
Data retrieved on: 3 August 2018
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [as Vitrea diaphana (Studer, 1820)]
Data retrieved on: 23 November 2013
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Vitrea diaphana (STUDER, 1820)]
Data retrieved on: 11 November 2013
CZ EN Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. [as Vitrea diaphana (Studer, 1820)]
CZ Horsák M. (2003): Měkkýši "Ženklavského lesa" u Štramberka (Severní Morava) [http://mollusca.sav.sk/pdf/2/2.Horsak.15...], Malacologica Bohemoslovaca 2: 15--18 [as Vitrea diaphana (Studer, 1820)]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [http://mollusca.sav.sk/pdf/9/Suppl-1-v2....], Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Vitrea diaphana (Studer, 1820)]
CZ Kupka J. (2009): Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) [http://mollusca.sav.sk/pdf/8/8.Kupka.pdf], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 38-45. [as Vitrea diaphana]
CZ Myšák J. & Horáčková J. (2011): Malakofauna údolí Tiché Orlice [http://mollusca.sav.sk/pdf/10/10.Mysak.p...], Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. [as Vitrea diaphana (Studer, 1820)]
CZ Myšák J. (2009): Malakofauna PR Hemže-Mýtkov [http://www.mollusca.sav.sk/pdf/8/8.Mysak...], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 56-62 [as Vitrea diaphana (Studer, 1820)]
EN Irikov A., Eröss Z. (2008): An Updated and Annotated Checklist of Bulgarian Terrestrial Gastropods (Mollusca: Gastropoda), Folia Malacologica, Vol. 16(4) [as Vitrea diaphana (Studer, 1829)]
Data retrieved on: 22 February 2009

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments