CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802)

kingdom Animalia - animals »  phylum Mollusca - mollusks »  class Gastropoda - gastropods »  order Pulmonata - pulmonates »  family Vitrinidae - glass snails »  genus Semilimax

Least Concern

Images

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

CZ  

Links and literature

EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [as Semilimax semilimax Férussac, 1802]
Data retrieved on: 23 November 2013
EN Fauna Europaea 2.4 [431352]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Semilimax semilimax (J. Ferussac, 1802)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [157138]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802)]
Data retrieved on: 3 August 2018
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Semilimax semilimax (J. FÉRUSSAC, 1802)]
Data retrieved on: 11 November 2013
CZ Horsák M. (2003): Měkkýši "Ženklavského lesa" u Štramberka (Severní Morava) [http://mollusca.sav.sk/pdf/2/2.Horsak.15...], Malacologica Bohemoslovaca 2: 15--18 [as Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802)]
CZ Hlaváč J. (2003): Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice) [http://mollusca.sav.sk/pdf/2/2.Hlavac.31...], Malacologica Bohemoslovaca 2: 31-36 [as Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802)]
CZ Ložek V. (2003): K malakologické charakteristice mokřadů Kokořínska [http://mollusca.sav.sk/pdf/2/2.Lozek.39-...], Malacologica Bohemoslovaca 2: 39-40 [as Semilimax semilimax]
CZ Dvořák L. (2009): Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy) [http://mollusca.sav.sk/pdf/8/8.Dvorak.pd...], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 31-37. [as Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802)]
CZ Kupka J. (2009): Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) [http://mollusca.sav.sk/pdf/8/8.Kupka.pdf], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 38-45. [as Semilimax semilimax]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [http://mollusca.sav.sk/pdf/9/Suppl-1-v2....], Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802)]
CZ Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (2011): Měkkýši v nivě Milešovského potoka [http://mollusca.sav.sk/pdf/10/10.Horacko...], Malacologica Bohemoslovaca, 10: 24–34. [as Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802)]
CZ Myšák J. & Horáčková J. (2011): Malakofauna údolí Tiché Orlice [http://mollusca.sav.sk/pdf/10/10.Mysak.p...], Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. [as Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802)]
EN Dvořák L. (2005): Gastropods in subterranean shelters of the Czech Republic. [http://mollusca.sav.sk/pdf/4/4.Dvorak.pd...], Malacologica Bohemoslovaca, 4: 10-16 [as Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802)]

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments