CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Semilimax kotulae (Westerlund, 1883)

kingdom Animalia - animals »  phylum Mollusca - mollusks »  class Gastropoda - gastropods »  order Pulmonata - pulmonates »  family Vitrinidae - glass snails »  genus Semilimax

Least Concern

Images

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

[There are yet no texts for this record.]

Links and literature

EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [as Semilimax kotulae Westerlund, 1883]
Data retrieved on: 23 November 2013
EN Fauna Europaea 2.4 [431345]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Semilimax kotulae (Westerlund, 1883)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [156917]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Semilimax kotulae (Westerlund, 1883)]
Data retrieved on: 3 August 2018
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Semilimax kotulae (WESTERLUND, 1883)]
Data retrieved on: 11 November 2013
CZ Kupka J. (2009): Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) [http://mollusca.sav.sk/pdf/8/8.Kupka.pdf], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 38-45. [as Semilimax kotulae]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [http://mollusca.sav.sk/pdf/9/Suppl-1-v2....], Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Semilimax kotulae (Westerlund, 1883)]
CZ EN Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005): List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. [as Semilimax kotulae (Westerlund, 1883)]

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments