CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836)

kingdom Animalia - animals »  phylum Mollusca - mollusks »  class Gastropoda - gastropods »  order Pulmonata - pulmonates »  family Clausiliidae - door snails »  genus Ruthenica

Scientific synonyms

Clausilia filograna Zgl.

Least Concern

Images

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

Included taxa

Number of records: 1

subspecies Ruthenica filograna filograna (Rossmässler, 1836)

Links and literature

EN Fauna Europaea 2.4 [422666]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Ruthenica filograna (Rossmassler, 1836)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [170938]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836)]
Data retrieved on: 3 August 2018
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [as Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836)]
Data retrieved on: 23 November 2013
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Ruthenica filograna (ROSSMÄSSLER, 1836)]
Data retrieved on: 11 November 2013
CZ EN Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. [as Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836)]
CZ Horsák M. (2003): Měkkýši "Ženklavského lesa" u Štramberka (Severní Morava) [http://mollusca.sav.sk/pdf/2/2.Horsak.15...], Malacologica Bohemoslovaca 2: 15--18 [as Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836)]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [http://mollusca.sav.sk/pdf/9/Suppl-1-v2....], Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836)]
CZ Myšák J. & Horáčková J. (2011): Malakofauna údolí Tiché Orlice [http://mollusca.sav.sk/pdf/10/10.Mysak.p...], Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. [as Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836)]

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments