CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Charpentieria ornata (Rossmässler, 1836)

kingdom Animalia - animals »  phylum Mollusca - mollusks »  class Gastropoda - gastropods »  order Pulmonata - pulmonates »  family Clausiliidae - door snails »  genus Charpentieria »  subgenus Charpentieria

Scientific synonyms

Itala ornata (Rossmässler, 1836)
Delima ornata
Cochlodina ornata
Charpentieria itala braunii (Rossmässler, 1836)

Least Concern

Images

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

Links and literature

EN Fauna Europaea 2.4 [423919]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Charpentieria itala braunii (Rossmassler, 1836)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN Fauna Europaea 2.4 [423943]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Charpentieria ornata (Rossmassler, 1836)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [171219]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Charpentieria ornata (Rossmässler, 1836)]
Data retrieved on: 3 August 2018
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [as Charpentieria ornata (Rossmässler, 1836)]
Data retrieved on: 23 November 2013
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [as Charpentieria itala braunii Rossmässler, 1836]
Data retrieved on: 23 November 2013
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Charpentieria ornata (ROSSMÄSSLER, 1836)]
Data retrieved on: 11 November 2013
CZ EN Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. [as Itala ornata (Rossmässler, 1836)]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [http://mollusca.sav.sk/pdf/9/Suppl-1-v2....], Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Itala ornata (Rossmässler, 1836)]
CZ Myšák J. & Horáčková J. (2011): Malakofauna údolí Tiché Orlice [http://mollusca.sav.sk/pdf/10/10.Mysak.p...], Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. [as Itala ornata (Rossmässler, 1836)]
CZ Myšák J. (2009): Malakofauna PR Hemže-Mýtkov [http://www.mollusca.sav.sk/pdf/8/8.Mysak...], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 56-62 [as Itala ornata (Rossmässler, 1836)]

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Names (not confirmed) - 1
Comments