CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774)

kingdom Animalia - animals »  phylum Mollusca - mollusks »  class Gastropoda - gastropods »  order Pulmonata - pulmonates »  family Enidae - bulins »  genus Chondrula

Scientific synonyms

Buliminus tridens Müll.

Images

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

Included taxa

Number of records: 3

subspecies Chondrula tridens albolimbata (L. Pfeiffer, 1859)
subspecies Chondrula tridens eximia (Rossmässler, 1835)

Chondrula tridens eximia - 0000000001 1

subspecies Chondrula tridens tridens (O. F. Müller, 1774)

Links and literature

EN Fauna Europaea 2.4 [425542]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Chondrula tridens (O.F. Muller, 1774)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [as Chondrula tridens (Müller, 1774)]
Data retrieved on: 23 November 2013
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Chondrula tridens (O. F. MÜLLER, 1774)]
Data retrieved on: 11 November 2013
CZ EN Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. [as Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774)]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [http://mollusca.sav.sk/pdf/9/Suppl-1-v2....], Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774)]

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments