CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Dentate Thorn
Carychium tridentatum (Risso, 1826)

kingdom Animalia - animals »  phylum Mollusca - mollusks »  class Gastropoda - gastropods »  order Pulmonata - pulmonates »  family Ellobiidae »  genus Carychium - thorn »  subgenus Saraphia

Other names

= Slender Herald Snail

Images

Carychium tridentatum - Dentate Thorn

Author: Jiří Novák

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

Included taxa

Number of records: 2

subspecies Carychium tridentatum elongatum (Villa & Villa, 1841)
subspecies Carychium tridentatum tridentatum (Risso, 1826)

Links and literature

EN Fauna Europaea 2.4 [421940]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Carychium tridentatum (Risso, 1826)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [as Carychium tridentatum (Risso, 1826)]
Data retrieved on: 23 November 2013
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Carychium tridentatum (RISSO, 1826)]
Data retrieved on: 11 November 2013
CZ Dvořák L. (2009): Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy), Malacologica Bohemoslovaca, 8: 31-37. [as Carychium tridentatum (Risso, 1826)]
CZ Hlaváč J. (2003): Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice), Malacologica Bohemoslovaca 2: 31-36 [as Carychium tridentatum (Risso, 1826)]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky, Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Carychium tridentatum (Risso, 1826)]
CZ Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (2011): Měkkýši v nivě Milešovského potoka, Malacologica Bohemoslovaca, 10: 24–34. [as Carychium tridentatum (Risso, 1826)]
CZ Juřičková L. (2009): Měkkýši navrhované PR Údolí Vrchlice u Kutné Hory [Molluscs of the proposal nature reserve Vrchlice Valley near Kutná Hora], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 66-69. [as Carychium tridentatum]
CZ Kupka J. (2009): Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika), Malacologica Bohemoslovaca, 8: 38-45. [as Carychium tridentatum]
CZ Ložek V. (2003): K malakologické charakteristice mokřadů Kokořínska, Malacologica Bohemoslovaca 2: 39-40 [as Carychium tridentatum]
CZ Myšák J. & Horáčková J. (2011): Malakofauna údolí Tiché Orlice, Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. [as Carychium tridentatum (Risso, 1826)]
CZ Myšák J. (2009): Malakofauna PR Hemže-Mýtkov, Malacologica Bohemoslovaca, 8: 56-62 [as Carychium tridentatum (Risso, 1826)]
EN Irikov A., Eröss Z. (2008): An Updated and Annotated Checklist of Bulgarian Terrestrial Gastropods (Mollusca: Gastropoda), Folia Malacologica, Vol. 16(4) [as Carychium tridentatum (Risso, 1826)]
Data retrieved on: 22 February 2009

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments