CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Common Bladder Snail
Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)

kingdom Animalia - animals »  phylum Mollusca - mollusks »  class Gastropoda - gastropods »  order Pulmonata - pulmonates »  family Physidae - bladder snails »  genus Physa - physa

Least Concern

Images

Links and literature

EN Fauna Europaea 2.4 [430451]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [156120]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 3 August 2018
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [as Physa fontinalis Linnaeus, 1758]
Data retrieved on: 23 November 2013
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Physa fontinalis (LINNÉ, 1758)]
Data retrieved on: 11 November 2013
DE Glöer P. (2002): Die Susswassergastropoden Nord- und Mitteleuropas, Conch Books, Hackenheim, Germany [as Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)]
CZ EN Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. [as Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)]
CZ Beran L. (2010): Vodní měkkýši bývalého lomu Chabařovice v severních Čechách [http://mollusca.sav.sk/pdf/9/9.Beran2.pd...], Malacologica Bohemoslovaca, 9: 26–32. [as Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [http://mollusca.sav.sk/pdf/9/Suppl-1-v2....], Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Physa fontinalis (Linné, 1758)]
CZ Myšák J. (2009): Malakofauna PR Hemže-Mýtkov [http://www.mollusca.sav.sk/pdf/8/8.Mysak...], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 56-62 [as Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)]
SK Čejka T. (2006): Mäkkýše hlavných typov vôd dolného Hrona [http://mollusca.sav.sk/pdf/5/5.Cejka.pdf], Malacologica Bohemoslovaca, 5: 33-41 [as Physa fontinalis]

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments