CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Wandering Pond Snail
Radix peregra (O. F. Müller, 1774)

kingdom Animalia - animals »  phylum Mollusca - mollusks »  class Gastropoda - gastropods »  order Pulmonata - pulmonates »  family Lymnaeidae - pond snails »  genus Radix

Scientific synonyms

Limnaea peregra Müll.
Buccinum peregra Müller, 1774
Lymnaea peregra (O. F. Müller, 1774)
Lymnaea peregra peregra
Lymnaea (Radix) peregra
Limnaea hobartonensis Tenison-Woods, 1876

Images

Radix peregra - Wandering Pond Snail

Author: Jan Ševčík

Radix peregra - Wandering Pond Snail

Author: Ondřej Zicha

Radix peregra - Wandering Pond Snail

Author: Ondřej Zicha

Radix peregra - Wandering Pond Snail

Author: Ondřej Zicha

Radix peregra - Wandering Pond Snail

Author: Jiří Novák

Radix peregra - Wandering Pond Snail

Author: Michal Maňas

Radix peregra - Wandering Pond Snail

Author: Ondřej Zicha

Radix peregra - Wandering Pond Snail

Author: Ondřej Zicha

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

CZ  

Intertaxon relationships

Links and literature

EN Australian Faunal Directory [249d8be2-b0d2-49c8-834a-54f1b53a610c]

ABRS (2009-2019): Australian Faunal Directory [https://biodiversity.org.au/afd/home], Australian Biological Resources Study, Canberra [as Lymnaea peregra (Müller, 1774)]
Data retrieved on: 25 July 2015
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [as Radix peregra (Müller, 1774)]
Data retrieved on: 23 November 2013
CZ Hudec K., Kolibáč J., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol. (2007): Příroda České republiky: průvodce faunou, Academia [as Radix peregra]
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Radix peregra (O. F. MÜLLER, 1774)]
Data retrieved on: 11 November 2013
CZ Beran L. (2011): Příspěvek k poznání vodních měkkýšů evropsky významné lokality Bystřice se zaměřením na populaci velevruba tupého (Unio crassus), Malacologica Bohemoslovaca, 10: 10–17 [as Radix peregra (O.F. Müller, 1774)]
CZ Hlaváč J. (2003): Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice), Malacologica Bohemoslovaca 2: 31-36 [as Radix peregra (O.F. Müller, 1774)]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky, Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Radix peregra (O. F. Müller, 1774)]
CZ Kupka J. (2009): Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika), Malacologica Bohemoslovaca, 8: 38-45. [as Radix peregra]
CZ Myšák J. (2009): Malakofauna PR Hemže-Mýtkov, Malacologica Bohemoslovaca, 8: 56-62 [as Radix peregra (O.F. Müller, 1774)]
EN Dvořák L. (2005): Gastropods in subterranean shelters of the Czech Republic., Malacologica Bohemoslovaca, 4: 10-16 [as Radix peregra (O.F. Müller, 1774)]
EN Čejka T. (2011): Diversity patterns and freshwater molluscs similarities in small water reservoirs, Malacologica Bohemoslovaca, 10: 5–9. [as Radix peregra (O. F. Müller, 1774)]
SK Čejka T. (2006): Mäkkýše hlavných typov vôd dolného Hrona, Malacologica Bohemoslovaca, 5: 33-41 [as Radix peregra]

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments