CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Pygmy Field Mouse
Apodemus uralensis Pallas, 1811

kingdom Animalia - animals »  phylum Chordata - chordates »  class Mammalia - mammals »  order Rodentia - rodents »  family Muridae - mice »  genus Apodemus

Scientific synonyms

Apodemus microps Kratochvíl & Rosicky, 1952
Sylvaemus microps (Kratochvíl & Rosicky, 1952)

Other names

= Herb Field Mouse
= Ural Field Mouse

IUCN category:Least Concern

Images

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

CZ   NL  

Size

váha 12-22 g, délka 70-96 mm

Description

Jako zcela nový druh byla popsána teprve v r. 1952 z východního Slovenska a záhy na to byla zjištěna i na Moravě a ve Slezsku. Zbarvením i menší velikostí připomíná myš domácí či mladé jedince myšice křovinné (s nimi byla původně zaměňována). Vyznačuje se především menšíma očima (průměru 3,5-3,9 mm), drobnými ušními boltci (výška pod 15 mm) a krátkými zadními tlapkami nepřesahujícími délkou 20,5 mm (nejčastěji měří 18,5-19,5 mm). Dvoubarevný ocas je vždy kratší než tělo. Zbarvení těla bývá svrchu šedohnědé nebo šedožluté, vespod bílé až nažloutlé, přičemž hranice na bocích může být u dospělých zvířat poměrně výrazná. O vymezení druhu se stále vedou odborné diskuse, s čímž souvisí i nejednotné odborné názvosloví (je také uváděna jako A. uralensis).

Distribution

Podle současných znalostí zahrnuje její areál kromě našeho slovenského území také jižní Polsko, Ukrajinu a zbývající část jihovýchodní Evropy i Malou Asii, dále na východ je hranice areálu nejistá (snad zasahuje až do severozápadní Číny a Mongolska).

V ČR žije hlavně v nížinách a pahorkatinách jižní Moravy a Slezska a kromě toho existuje izolovaná enkláva výskytu na Žatecku mezi západním okrajem Doupovských hor a Ohří (území o rozloze asi 500 km2), která zároveň představuje nejzápadnější výspu celkového areálu rozšíření. Pro vznik této ostrůvkovité populace dosud nemáme přijatelné vysvětlení (snad relikt někdejšího rozsáhlejšího osídlení či následek zavlečení). Nelze vyloučit, že tato subtilní myšice se vyskytuje i jinde v Čechách a zatím uniká pozornosti pro nevýrazné určovací znaky (snadná záměna s myšicí křovinnou). Svým původem představuje stepní druh, obývající převážně v bezlesou krajinu, v níž během roku střídá několik stanovišť. V zimě a na jaře se drží na zaplevelených mezích, úhorech a zarostlých stráních, později se stěhuje na pole a k podzimu vyhledává strniště a kultury víceletých plodin. V menší míře obsazuje vlhčí místa při březích potoků a řek, louky, neobdělávané plochy, řídké prosvětlené listnaté lesíky a křovinaté paseky. U nás je známa nejvýše z poloh do 400 m n. m., ale např. na Slovensku vystupuje až na odlesněné vrcholky hor (Liptovské Hole, 1000-1450 m n. m.).

Sources

Anděra M., Horáček I. (2005): Poznáváme naše savce, 2. doplněné vydání, Sobotales, Praha

Distribution maps

Included taxa

Number of records: 1

subspecies Apodemus uralensis cimrmani Vohralík, 2002

Links and literature

EN Fauna Europaea 2.4 [305587]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Apodemus uralensis (Pallas, 1811)]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN IUCN Red List of Threatened Species 2013.2 [1905]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Apodemus uralensis (Pallas, 1811)]
Data retrieved on: 27 January 2014
EN Wilson D. E., Reeder D. M. (editors) (2005): Mammal Species of the World (MSW). A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed) [http://www.bucknell.edu/msw3] [as Apodemus uralensis Pallas, 1811]
Data retrieved on: 5 December 2008
EN Pest Information Wiki [Apodemus_uralensis]

Pest Information Wiki [http://wiki.pestinfo.org] [as Apodemus uralensis (Pallas, 1811)]
Data retrieved on: 5 March 2016
CZ Anděra M. (1999): České názvy živočichů II. Savci (Mammalia), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 147 pp. [as Apodemus microps Kratochvíl et Rosický, 1952]

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments


Explanations

? disputed occurrence of species in area described by check-list