CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

order

rodents
Rodentia Bowditch, 1821

kingdom Animalia - animals »  phylum Chordata - chordates »  class Mammalia - mammals »  infraclass Eutheria

Temporal range:Upper Paleocene - recent

Images

Functions restricted to taxon Rodentia

Important groups

Sciuridae - squirrels, Castoridae - beavers, Hystricidae - old world porcupines, Myocastoridae - coypus, Erethizontidae - new world porcupines, Caviidae - Cavies and Maras, Dasyproctidae - agoutis and acuchis, Octodontidae, Capromyidae - West Indian hutias, Muridae - mice, Dipodidae, Myoxidae - dormice
CZ  

Taxonomy

Nejdůležitější čeledi: veverkovití (270 druhů-výskyt po celém světě mimo Austrálii, Madagaskaru, polárních a pouštních oblastí a některých částí J. Ameriky), bobrovití (2 druhy-Evropa, S. Amerika), pytlonošovití (35 druhů- Amerika), pytloušovití (59 druhů-Amerika), tarbíkovití (51 druhů-Afrika, Asie), noháčovití (1 druh-Afrika), hrabošovití (250 druhů-chladné a mírné pásmo severní polokoule),myšovití (přes 1000 druhů-kosmopolitní rozšíření), plchovití (25 druhů-Afrika a Eurasie), dikobrazovití (11 druhů-Afrika, Asie, Evropa), urzonovití (12 druhů-S. až J.Amerika), morčatovití (13 druhů-J. a Stř. Amerika), kapybarovití (1 druh-J. Amerika), agutiovití (13 druhů-J. Amerika), činčilovití (6 druhů-J. Amerika), hutiovití (20druhů-Antily), korovití (78 druhů-Stř. a J. Amerika), nutriovití (1 druh-J. Amerika), osmákovití (8 druhů-J. Amerika) atd.

Description

Hlodavci jsou velmi rozsáhlá a rozmanitá skupina drobných až středně velkých savců. Vyvinuli se již v druhohorách a postupně se rozšířili po celém světě. Obsadili všechny druhy prostředí od nížin až po velehory a od arktických oblastí po tropy. Žijí i na pouštích, v močálech, ve vodě, na stromech a někteří mohou i plachtit ve vzduchu. Zejména to jsou býložravci, někdy všežravci a výjimečně jsou hmyzožraví nebo masožraví. Charakteristický je pro ně tzv. hlodavý chrup, počet zubů je redukován. Nápadné přední řezáky jsou dlouhé, dlátovité a na jedné straně kryté odolným emailem, během celého života dorůstají. Rozdělení na jednotlivé podřády je doposud nejednotné, patří k nim asi 23 čeledí s 2000 druhy.

Sources

Kořínek M. (1999): Zoologická zahrada, RUBICO s.r.o., Olomouc
Kořínek M. (2000): Velká kniha pro chovatele savců, RUBICO s.r.o., Olomouc

Recently completed profiles

Mus musculus gazaensis Khalaf, 2007 - Gaza House Mouse

Included taxa

Number of records: 7

suborder Hystricomorpha Brandt, 1855 - Hystricomorphs
suborder Sciuromorpha Brandt, 1855
suborder Myomorpha Brandt, 1855
suborder Anomaluromorpha Bugge, 1974
suborder Sciuravida McKenna & Bell, 1997
family Alagomyidae Dashzeveg, 1990
family Laredomyidae Wilson & Westgate, 1991

Links and literature

EN Australian Faunal Directory [985cb64a-33d2-44fe-b806-8aa848fdafdf]

ABRS (2009-2015): Australian Faunal Directory [http://www.environment.gov.au/biodiversi...], Australian Biological Resources Study, Canberra [as Rodentia]
Data retrieved on: 8 February 2015
CZ Anděra M. (1999): České názvy živočichů II. Savci (Mammalia), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 147 pp. [as Rodentia]

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Taxa (not confirmed) - 1
Comments


Explanations

extinct taxon