CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

subgenus

Paeonia subgen. Paeonia L.

kingdom Plantae - plants »  divisio Magnoliophyta - flowering plants »  class Rosopsida - eudicots »  order Saxifragales »  family Paeoniaceae »  genus Paeonia - peony

Scientific synonyms

Paeonia sect. Paeon DC.

CZ  

Taxonomy

Podrod Paeonia zahrnuje bylinné pivoňky Evropy a Asie. Její další členění vychází především z pozorování listů. Jak ale uvádí například P.Sekerka (1) je tento znak ne vždy dostatečně stálý. Hranice mezi oběma popsanými podsekcemi a dále jednotlivými skupinami není mnohdy příliš ostře diferencovaná. To přináší nejednotný pohled na další členění. I proto se někteří autoři , například J.J.Halda (2) podrobně zabývají pozorováním semeníků , semen a kořenů a na základě těchto znaků navrhují v některých bodech zařazení a přičlenění odchylné.
Sekci Paeon na základě pozorování morfologie listů dělíme na dvě podsekce :
Podsekce Dissectifoliae je charakteristická tím, že lístky jsou dělené ve velké množství segmentů (25 a více), segmenty jsou laločnaté nebo zubaté. Dolní listy jsou s eliptickými až kopinatými segmenty.
Podsekce Foliolatae má lístky většinou dále nedělené a je jich zpravidla 9 až 16, (u některých druhů se uvádí ale i 21 až 23 ), jsou celokrajné. Spodní listy mají lístky eliptické, vejčité či okrouhlé a jen zřídka kopinaté.

Sources

(1) Sekerka, P. (2004): Pivoňky, Grada Publishing
(2) Halda, J. J.: Notes on the observations upon the structure of the Paeonia seeds, fruit and roots. Acta Mus. Richnov. 5(1):1-10 (1998). ISBN 80-86076-08-3.
Josef J. Halda Acta Mus. Richnov. Sect. natur. 4(2):25-32 (1997). ISBN 80-86076-07-5.

Included taxa

Number of records: 4

section Paeonia sect. Emodi J. J. Halda
section Paeonia sect. Flavonia Kem.-Nath.
section Paeonia sect. Tenuifoliae (Stern ex M.S. Uspensk.) J. J. Halda

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments