CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

system

living organisms
Vitae

Scientific synonyms

Biota
Eobionti
Panbiota Wagner, 2004
Terrabiota

Important groups

Bacteria - bacterians, Rhizaria, Excavata, Chromalveolata, Plantae - plants, Amoebozoa, Fungi - fungi, Animalia - animals
CZ  

Taxonomy

V BioLibu je použito členění na tři základní domény - archebakterie (Archaea), baktérie (Bacteria) a Eukaryota (kam spadají všechny vyšší organismy).

Čtvrtá skupina, Aphanobionta/Acytota, je bez taxonomické kategorie (někteří viry ani neklasifikují jako živou přírodu) a obsahuje viry, viroidy, priony atp., z nichž řada nemá latinské názvy (a jejich vědecké označení je v BioLibu odvozené od anglického názvu).

V počátcích biologie se život na Zemi členil pouze na dvě říše, rostlinnou (kam se řadily i houby a různé řasy) a živočišnou, poté se houby vyčlenily do samostatné říše, a v současné době s použitím molekulární biologie se ukázalo, že mnoho skupin si je daleko méně příbuzných než se předpokládalo. Na BioLibu je použito členění Eukaryota do sedmi "říší" - Rhizaria (nitkonozí, slunivky, dírkonošci, mřížovci), Excavata (prabičíkovci, bičenkovci, krásnoočka atd.), Chromalveolata (zahrnující říši Chromista), rostliny (Plantae), měňavkovci (Amoebozoa, včetně hlenek), houby (Fungi) a živočichové (Animalia).

Pro informace o taxonomickém systému v BioLibu věnujte prosím pozornost tomuto vysvětlujícímu textu: Taxonomický systém použitý v BioLibu.

Recently completed profiles

Argalista rotella Powell, 1937
Conjectura atypica A. W. B. Powell, 1937
Crosseola intertexta A. W. B. Powell, 1937
Crosseola favosa A. W. B. Powell, 1937
Lissotesta conoidea Powell, 1937
Lissotesta aupouria Powell, 1937
Lissotesta caelata Powell, 1937
Starkeyna maoria Powell, 1937
Cirsonella georgiana (Dall, 1927)

Included taxa

Number of records: 6

domain Archaea Woese, Kandler & Wheelis, 1990 - archeans
domain Bacteria (Haeckel, 1894) Woese, Kandler Wheelis, 1990 - bacterians
domain Eukaryota Whittaker & Margulis, 1978 - lifeforms with nucletic cells
Aphanobionta Novák, 1930 - viruses and viroids

Vitae incertae sedis

class Acritarcha Evitt 1963
class Ichnotaxa - trace fossils

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Taxa (not confirmed) - 1
Comments - 14


Explanations

extinct taxon