CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Bluelined Snapper
Lutjanus monostigma (Cuvier, 1828)

kingdom Animalia - animals »  phylum Chordata - chordates »  class Actinopterygii - ray-finned fishes »  order Perciformes - perch-likes »  family Lutjanidae - Snappers »  genus Lutjanus

Scientific synonyms

Mesoprion monostigma Cuvier, 1828
Lutjanus monostigmus (Cuvier, 1828)
Lutianus monostigmus (Cuvier, 1828)
Lutianus monostigma (Cuvier, 1828)
Lutjanus lioglossus Bleeker, 1873

Other names

= One-spot Seaperch
= One-spot Snapper
= Onespot Perch

Least Concern

Images

Lutjanus monostigma - Bluelined Snapper

Author: Petr Čech

Lutjanus monostigma - Bluelined Snapper

Author: Petr Čech

Lutjanus monostigma - Bluelined Snapper

Author: Petr Čech

Lutjanus monostigma - Bluelined Snapper

Author: Petr Čech
CZ  

Description

Tělo středně vysoké až poněkud štíhlé (největší výška je ve standardní délce obsažena 2,6krát až 3,0krát). Hlava z profilu mírně klesá; preorbitální kost je přibližně stejně široká jako průměr oka; preoperkulární zářez a výrůstek slabě vyvinuté; zuby na kosti radličné jsou uspořádány do tvaru půlměsíce, bez prodlouženého středního výběžku; jazyk hladký bez zubů; počet žaberních tyčinek na dolní části prvního žaberního oblouku (včetně rudimentů) 10 nebo 11, celkový počet žaberních tyčinek na prvním žaberním oblouku 18 nebo 19. Hřbetní ploutev s 10 tvrdými paprsky a 13 (výjimečně 14) měkkými paprsky; řitní ploutev s 3 tvrdými paprsky a 8 nebo 9 měkkými paprsky; zadní část hřbetní a řitní ploutve okrouhlá až poněkud zašpičatělá; prsní ploutve s 15 až 17 paprsky; ocasní ploutev uťatá nebo mírně vykrojená. Šupiny nad postranní čárou jsou uspořádány do řad, které se zvedají šikmo od postranní čáry směrem k linii hřbetu.
Zbarvení: Celkově nažloutlé až narůžovělé s tmavšími okraji šupin; horní část hřbetu a hlavy šedivá nebo hnědá; na hřbetě pod místem, kde začínají měkké paprsky hřbetní ploutve, je černá skvrna, která je někdy nevýrazná nebo chybí úplně; ploutve nažloutlé.

Size

Maximální celková délka kolem 60 cm; běžná velikost do 50 cm.

Ecology

Obývá oblasti s korálovými útesy, obvykle poblíž úkrytů v podobě jeskyň, velkých korálových formací a vraků. Obvykle žije jednotlivě nebo vytváří malé skupiny. Žije v hloubkách od přibližně 5 do 30 m. Jeho potravou jsou především ryby a bentičtí korýši. U pobřeží východní Afriky se podle dostupných informací tře v únoru a listopadu.

Distribution

Obývá indopacifickou oblast od souostroví Markézy a Line Islands po východní Afriku, a od Austrálie po souostroví Rjúkjú.

Interesting facts

Někdy způsobuje ciguaterovou otravu.

Sources

Allen, G. R., 1985, FAO Species Catalogue. Vol. 6. Snappers of the world. An annotated and illustrated catalogue of lutjanid species known to date. p. 106
Author: Petr Čech

Links and literature

CH DE EN FR IT NL PR SP FishBase [166]

Froese R., Pauly D. (eds.): FishBase [http://www.fishbase.org]
CZ AQUATAB. World Wide Web electronic publication [species/15454]

Plíštil J. (Ed.) (2009): AQUATAB. World Wide Web electronic publication [http://aquatab.net] [as Lutjanus monostigma (Cuvier, 1828)]
Data retrieved on: 17 January 2010
EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [194376]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Lutjanus monostigma (Cuvier, 1828)]
Data retrieved on: 2 August 2018
CZ Hanel L., Plíštil J., Novák J. (2011): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 7. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ropušnicotvaří (Scorpaeniformes) – ostnoploutví (Perciformes) – Percoidei], Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 148 str. [as Lutjanus monostigma (Cuvier, 1828)]
Data retrieved on: 19 August 2019

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments