CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Pygmy Snapper
Lutjanus maxweberi (Popta, 1921)

kingdom Animalia - animals »  phylum Chordata - chordates »  class Actinopterygii - ray-finned fishes »  order Perciformes - perch-likes »  family Lutjanidae - Snappers »  genus Lutjanus

Scientific synonyms

Lutianus maxweberi Popta, 1921
Lutjanus palmeri Fowler, 1931

CZ  

Size

Maximální celková délka známých exemplářů je 15 cm, ale údaje o dospělcích neexistují.

Description

Tělo relativně vysoké (největší výška je ve standardní délce obsažena 2,2krát až 2,7krát). Hlava z profilu strmě klesá; preorbitální kost úzká, její šířka o něco málo menší než průměr oka; preoperkulární zářez a výrůstek slabě vyvinuté; zuby na kosti radličné jsou uspořádány do tvaru půlměsíce nebo do tvaru trojúhelníku bez prodlouženého středního výběžku; jazyk hladký bez zubů; počet žaberních tyčinek na dolní části prvního žaberního oblouku (včetně rudimentů) 10 až 12, celkový počet žaberních tyčinek na prvním žaberním oblouku 16 až 19. Hřbetní ploutev s 10 tvrdými paprsky a 13 měkkými paprsky; řitní ploutev s 3 tvrdými paprsky a 8 měkkými paprsky; zadní část hřbetní a řitní ploutve okrouhlá až mírně zašpičatělá; prsní ploutve s 16 paprsky; ocasní ploutev vykrojená. Šupiny na hřbetě jsou uspořádány do řad souběžných s postranní čárou.
Zbarvení: Zbarvení živých exemplářů není známé, ale pravděpodobně je se 4 tmavě hnědými až téměř černými vodorovnými pruhy na bocích; starší exempláře jsou celkově hnědé s výjimkou břicha, které je bělavé.

Ecology

Výskyt je zřejmě omezen na sladkovodní toky a brakické zátoky, ale o životě dospělců není nic známo.

Distribution

Filipíny, Indonésie (Celebes) a Nová Guinea.

Sources

Allen, G. R., 1985, FAO Species Catalogue. Vol. 6. Snappers of the world. An annotated and illustrated catalogue of lutjanid species known to date. pp. 103, 104
Author: Petr Čech

Links and literature

CH DE EN FR IT NL PR SP FishBase [164]

Froese R., Pauly D. (eds.): FishBase [http://www.fishbase.org]
CZ AQUATAB. World Wide Web electronic publication [species/15452]

Plíštil J. (Ed.) (2009): AQUATAB. World Wide Web electronic publication [http://aquatab.net] [as Lutjanus maxweberi Popta, 1921]
Data retrieved on: 17 January 2010
CZ Hanel L., Plíštil J., Novák J. (2011): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 7. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ropušnicotvaří (Scorpaeniformes) – ostnoploutví (Perciformes) – Percoidei], Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 148 str. [as Lutjanus maxweberi Popta, 1921]
Data retrieved on: 19 August 2019

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments