CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Black Pargue
Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758)

kingdom Animalia - animals »  phylum Chordata - chordates »  class Actinopterygii - ray-finned fishes »  order Perciformes - perch-likes »  family Lutjanidae - Snappers »  genus Lutjanus

Scientific synonyms

Labrus griseus Linnaeus, 1758
Mesoprion caballeorte (Bloch & Schneider, 1801)
Anthias caballerote Bloch & Schneider, 1801
Lutjanus caballerote (Bloch & Schneider, 1801)
Lobotes emarginatus Baird & Girard, 1855
Lutjanus stearnsi Goode & Bean, 1878
Lutjanus stearnsii Goode & Bean, 1878
Sparus tetracanthus Bloch, 1791
Bodianus vivanet Lacépède, 1803
Bodianus vivanetus Lacépède, 1803

Other names

= Gray Silk
= Gray Snapper
= Graysnapper
= Grey Snapper
= Lawyer
= Mangrove Pargue
= Mangrove Snapper

Least Concern
CZ  

Size

Maximální celková délka kolem 90 cm; běžná velikost do 40 cm. Pohlavní dospělosti dosahuje při délce kolem 18 až 33 cm.

Description

Tělo poměrně štíhlé. Hlava z profilu mírně promáčklá, rypec dlouhý a zašpičatělý; preoperkulární zářez a výrůstek slabě vyvinuté; vnější pár špičákovitých zubů v horní čelisti mnohem větší než špičáky ve spodní čelisti; zuby na kosti radličné jsou uspořádány do tvaru písmene V nebo půlměsíce, s prodlouženým středním výběžkem. Hřbetní ploutev s 10 tvrdými paprsky a 14 (výjimečně 13) měkkými paprsky; řitní ploutev okrouhlá s 3 tvrdými paprsky a 7 nebo 8 měkkými paprsky; prsní ploutve s 16 nebo 17 (výjimečně 15) paprsky jsou krátké a nedosahují k řitnímu otvoru; ocasní ploutev vykrojená. Šupiny na hřbetě jsou v přední části těla uspořádány do řad souběžných s postranní čárou, ale v zadní části těla (tam, kde je hřbetní ploutev tvořena měkkými paprsky) se zvedají šikmo k linii hřbetu.
Zbarvení: Hřbet a horní část boků šedivé, zelenošedé nebo tmavě olivové, někdy s červeným nádechem; spodní část boků a břicho šedivé s červeným nádechem; ploutve šedivé nebo načervenalé. Mladí jedinci mají tmavý vodorovný pruh, který se táhne od rypce přes oko až k hornímu okraji skřelového víčka a modrý vodorovný pruh pod okem.

Ecology

Obývá pobřežní vody i otevřené moře až do hloubky 180 m. Vyskytuje se kolem korálových útesů a skalisek, ale také v zátokách s mangrovovými porosty, někdy (zvláště mladí jedinci) na dolních tocích řek. Často vytváří velká hejna. Dospělci loví především v noci. Jeho potravou jsou především drobné ryby, garnáti, krabi, plži, hlavonožci a některé složky planktonu. Tření probíhá v létě, v době, kdy se blíží úplněk. Jikry měří 0,70 až 0,85 mm a líhnou se přibližně za 20 hodin (při teplotě 27º C). Po 36 dnech potěr dosahuje velikosti asi 15 mm. Při standardní délce kolem 10 mm se mladé rybky přesouvají do porostů mořské trávy. Dospělosti dosahuje přibližně po 2 letech. Rychlost růstu označkovaných ryb (Smittova délka 256 až 324 mm) je v průměru 46,5 mm za rok. Odhaduje se, že se dožívá nanejvýš 21 let.

Distribution

Tropická oblast západního Atlantiku, na sever zasahuje až ke státu Massachusetts a na jih k Riu de Janeiro. Severně od Floridy je však vzácný. Běžný je ve vodách u jihovýchodní Floridy a kolem Antil.

Sources

Allen, G. R., 1985, FAO Species Catalogue. Vol. 6. Snappers of the world. An annotated and illustrated catalogue of lutjanid species known to date. pp. 88, 89
Author: Petr Čech

Links and literature

CH DE EN FR IT NL PR SP FishBase [266]

Froese R., Pauly D. (eds.): FishBase [http://www.fishbase.org]
CZ AQUATAB. World Wide Web electronic publication [species/15438]

Plíštil J. (Ed.) (2009): AQUATAB. World Wide Web electronic publication [http://aquatab.net] [as Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 17 January 2010
EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [192941]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 2 August 2018
CZ Hanel L., Plíštil J., Novák J. (2011): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 7. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ropušnicotvaří (Scorpaeniformes) – ostnoploutví (Perciformes) – Percoidei], Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 148 str. [as Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 19 August 2019

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments