CZ EN
SEARCH  

Taxon profile

species

Asilus crabroniformis Linnaeus, 1758

kingdom Animalia - animals »  phylum Arthropoda - arthropods »  class Insecta - insects »  order Diptera - true flies, mosquitoes and gnats »  family Asilidae - robber flies »  genus Asilus

Images

Taxon in country check-lists*

* List of countries might not be complete

CZ  

Size

16-30 mm

Ecology

Vyskytuje se v nížinách od června do září. V oblibě má písčité lokality, lesní světliny i pole. Loví vosy, saranče i různé druhy much.

Distribution

U nás kriticky ohrožený druh, donedávna považován za vymizelý (staré nálezy pocházejí z 50. let). V posledních letech znovu nalezen v jižních Čechách a na jižní Moravě (NP Podyjí). Na Slovensku zjištěn v Bílých Karpatech. Za jeho ohrožením stojí silné omezení chovu dobytka (zejména koní), jedná se totiž o typický druh pastvin velkých kopytníků.

Links and literature

EN Fauna Europaea 2.4 [59909]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Asilus crabroniformis Linnaeus, 1758]
Data retrieved on: 9 March 2012
EN Jedlička L., Kúdela M., Stloukalová V.: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia [http://www.edvis.sk/diptera2009/] [as Asilus crabroniformis Linnaeus, 1758]
Data retrieved on: 21 June 2016
CZ EN Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. [as Asilus crabroniformis Linnaeus, 1758]

Contributions to BioLib

Help us to expand this encyclopedia! If you are logged in, you can add new subtaxa, vernacular and scientific names, texts, images or intertaxon relationships for this taxon.

Comments