CZ EN
SEARCH  

Species mapping - detail

Record 9352

Oxythyrea funesta (Poda, 1761)

Exemplars quantity: 1

Author of the record: Tomáš Pojkar

Record state: Processed (Karel Chobot, 2010-09-20 13:39:49)

Locality data

Coordinates: 5952cb

Locality: Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí - louka kousek od žeezniční zastávky Praha - Žvahov

Commune: Praha

Region: Praha

Distribution map >>

Observation date

6 September 2010