CZ EN
SEARCH  

Species mapping - detail

Record 7815

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)

Exemplars quantity: 7

Zimující imaga pod kůrou odumřelých topolů černých.

Author of the record: Václav Hanzlík

Record state: Processed (Jakub Horák, 2010-03-16 10:53:23)

Locality data

Coordinates: 5753

Locality: lesík u Spolany

Commune: Neratovice

Region: Mělník

Distribution map >>

Observation date

22 February 2010

Contributions to BioLib

Comments