CZ EN
SEARCH  

Species mapping - detail

Record 5754

Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758) - Medicinal Leech, pijavka lékářská

Note of mapping manager

S vysokou pravděpodobností se nejedná o jedince pijavky lékařské

Exemplars quantity: 1

v Lačnovském potoku

Author of observation: Jan Richtr

Author of the record: Jan Richtr

Record state: Rejected (Alois Pavlíčko, 2012-10-16 11:40:46)

Locality data

Coordinates: 6264b

Locality: Svitavy Lačnov

Commune: Svitavy

Region: Svitavy

Distribution map >>

Observation date

18 April 2009